Brannhemmende

Ingen av dagens godkjente mineralullprodukter brenner, og forskjellen er derfor om de smelter eller forkulles ved brann. F.eks er mineralull fremstilt gjennom en smelteprosess, og vil derfor kunne smelte igjen når den utsettes for høye temperaturer. I motsetning vil Nativo Trefiberisolasjon forkulle seg og stå imot flammene betydelig mye lengre enn ved en smelteprosess.

I tillegg er isolasjonen tilsatt en naturlig brannhemmer bestående av nitrogen og fosfor (ammoniumsulfat) som ytterligere forsterker forkullingsprosessen ved å oppta oksygenet rundt isolasjonen når en eventuell flamme treffer.

Ut over energi- og miljøhensyn, bør brannmotstand være en vesentlig faktor når isolasjonen til bygninger skal velges.

Branntest

I denne filmen sammenlignes trefiberisolasjon og vanlig mineralull/ glassull.