Tre bidrar til bedre inneklima

Inneklimaet har stor betydning for helsen vår. Vi tilbringer mer tid innendørs enn noen gang, og da er det viktig med godt inneklima både hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Hva gir dårlig inneklima?

  • Fukt som igjen kan føre til fuktskader og muggsopp
  • For høye eller lave temperaturer
  • Avgasser, svevestøv og dårlig renhold
  • Støy

Hvordan forbedrer tre inneklimaet?

  • Tre regulerer fukt og reduserer dermed også luftfuktigheten
  • Tre regulerer dermed temperaturen
  • Tre avgir færre gasser og mindre svevestøv
  • Tre binder karbon
  • Tre absorberer og demper lyd

 

Fukt

Utenom tobakksrøyk er fukt og muggsopp to av de mest skadelige inneklimafaktorene da disse knyttes til astma, allergier og andre luftsveissykdommer. I fuktige innemiljøer vil også midd, virus og bakterier florere og avgassingen øke.

Vanlige årsaker til fukt innendørs, er lekkasjer, fuktighet i konstruksjon og materialer samt fuktproduksjon fra for eksempel våtrom, vask og rengjøring. Så mange som tre av ti norske boliger har påviste fuktskader (2016). Straks en fuktskade oppdages, må årsaken finnes og utbedres, og tørking gjøres best ved utlufting da varme alene kan øke risikoen for muggsopp.

Huntons byggløsninger reduserer fukt

Tre absorberer vann i fuktige omgivelser. I trefiberisolasjon er dette en unik fordel da fuktighet forblir i isolasjonen og avgis i takt med omgivelsene. Slik «puster» huset, og plast blir unødvendig. At tre fungerer fuktregulerende gir også stabile og forutsigbare konstruksjonsegenskaper som tåler det tøffe norske klimaet med store variasjoner i luftfuktighet og temperatur.

Både innblåst trefiberisolasjon og trefiberplater kan ta opp, transportere og avgi fukt i mye større grad enn andre isolasjonstyper, noe som reduserer faren for kondens i konstruksjonen og relaterte byggskader.

Nativo Trefiberisolasjon  har en unik evne til å lagre fuktighet. Dette er fordelaktig i tykkere vegger hvor faren for kondens er større. Trefiberisolasjon er derfor svært godt egnet for utbyggere av passivhus.

Les mer om pluss-/passivhus.

Temperatur

Riktig temperaturen innendørs er viktig for et sunt inneklima. Ideelt sett bør innetemperaturen være på mellom 20- og 22 grader. Med skiftende værforhold er ikke dette alltid like enkelt å regulere. For høye innetemperaturer kan føre til at både avgassingen og forekomstene av muggsopp og midd øker.

Materialer av tre har unik varmelagringskapasitet. Treet lagrer nemlig varmen og avgir denne i takt med omgivelsene og etter behov. I praksis kan denne varmalagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter at ilden har slukket.

Trefiberisolasjon demper temperatursvingningene innendørs betraktelig mye bedre enn annen isolasjon. Faktisk har trefiberisolasjon den mest unike varmelagringskapasiteten på markedet. Dessuten tetter trefiberisolasjonen godt rundt vinduer,  stenderverk og der annen isolasjon ikke når frem.

 

Huntons byggløsninger gir jevnere temperatur

Med trefiberisolasjon reguleres innetemperaturen mye bedre enn med andre isolasjonsmaterialer. Nativo Trefiberisolasjon har flere kilo per kvadratmeter, og krever derfor liten tilført energimengde for å oppretholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs året rundt.

Fordi trebierisolasjon har en egen evne til å redusere luftbevegelser i isolasjonen, gir den god tetting rundt vinduer og stenderverk. Blåseisolasjonen vil også fylle ut og tette der annen isolasjon ikke når frem, hvilket gir færre kuldebroer slik at man unngår kaldt og trekkfullt hus.

 

Avgasser, svevestøv og dårlig renhold

Et menneske puster inn omtrent 15 kilo luft pr. døgn. Med tanke på at vi også oppholder oss mer innendørs enn tidligere, er det avgjørende at inneluften er så ren som mulig.

De fleste materialer inneholder kjemikalier eller tilsetningsstoffer. Disse kan avgis som gasser, eller som partikler i svevestøvet sammen med muggsoppsporer.

 

Huntons byggløsninger reduserer helseskadelige gasser og svevestøv

Nativo Trefiberisolasjon klør ikke og skaper ikke ubehag på huden, derfor er trefiberisolasjonen enkel å bearbeide og aldringsbestandig.

Hunton-produktene inneholder heller ingen prioriterte miljøgifter (CMR, PBT og vPvB) eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helsefarlig. Ei heller er de bedømt til å avgi partikler, gasser eller stråling som har negativ innvirkning på inneklimaet.

Huntons løsninger kan erstatte materialer som inneholder giftige kjemikalier og tilsetningsstoffer, og dermed redusere helseskadelige gasser og svevestøv.

Støy

Et hovedproblem i dagens samfunn, er den stadige økende eksponeringen for støy.

Huntons løsninger

Norske byggeregler stiller strenge krav til trinn- og luftlyd i konstruksjoner, og i Huntons Silencio-portefølje, som består av trinn- og lydisolerende produkter, har Hunton møtt denne utfordringen.

Nativo Trefiberisolasjon har også utmerkede lyddempende egenskaper. Trefiberens høye andel kilo pr. kubikkmeter, kombinert med myke fibre, gjør trefiberisolasjonen egnet til å absorbere og dempe lyd. Fordi isolasjonen i tillegg kan blåses inn i konstruksjonen, blir det ingen luftlommer eller sprekker slik at lyddempingen forbedres ytterligere.

Fermacell® fibergips er sterke, økologiske fiberplater som allerede ved ett lag gir bedre fordeler enn to platelag med kartonggips. SINTEF Byggforsk har testet lydisolasjonen i vegger, gulv og himlinger med kledning av Fermacell® fibergips, og de lydisolerende egenskapene var på visse områder oppsiktsvekkende.

Les mer om SINTEFs testresultater av Fermacell® fibergips.