Tre bidrar til bedre inneklima

Inneklimaet har stor betydning for helsen vår. Vi tilbringer mer tid innendørs enn noen gang, og da er det viktig med godt inneklima både hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Hva gir dårlig inneklima?

  • Fukt som igjen kan føre til fuktskader og muggsopp
  • For høye eller lave temperaturer
  • Avgasser, svevestøv og dårlig renhold
  • Støy

Hvordan forbedrer tre inneklimaet?

  • Tre har gode fukthåndterende egenskaper som evner å transportere og avgi fukt med konstruksjonen i takt med temperatursvingninger
  • Tre har en unik varmelagringskapasitet som gir stabile innetemperaturer
  • Tre avgir færre gasser og mindre svevestøv
  • Tre absorberer og demper lyd
  • Tre oppfattes som naturlig, levende, sunt og behagelig å bo i

Tre håndterer fukt

Fukt og muggsopp er to av de mest skadelige inneklimafaktorene. Så mange som tre av ti norske boliger har påviste fuktskader*.

Trefiberisolasjon vil oppta og avgi fukt i takt med fuktendringer i omgivelsene (hygroskopiske egenskaper). Dette gir stabile konstruksjonsegenskaper, som tåler det tøffe nordiske klimaet med store variasjoner i luftfuktighet. Trefiberisolasjon har en svært god evne til å transportere og avgi fukt ut av konstruksjonen, og reduserer derfor faren for kondens og fuktskader.

Tre gir behagelig varme

Riktig temperaturen innendørs er viktig for et sunt inneklima. Ideelt sett bør innetemperaturen være på mellom 20 og 22 grader. Med skiftende værforhold er ikke dette alltid like enkelt å regulere. For høye innetemperaturer kan føre til at både avgassingen og forekomstene av muggsopp og midd øker.

Materialer av tre har unik varmelagringskapasitet. Treet lagrer nemlig varmen og avgir denne i takt med omgivelsene og etter behov. Treets termiske masse gjør at det fungerer som et varmebatteri, som lades opp og avgir varmen over tid.

Trefiberisolasjon gir stabile innetemperaturer – på sommeren blir ikke boligen like fort overopphetet, og på vinteren blir den ikke like fort kald.

Tre gir ikke kløe eller ubehag

Nativo Trefiberisolasjon klør ikke og skaper ikke ubehag på huden, derfor er trefiberisolasjonen enkel å bearbeide og aldringsbestandig.

Hunton-produktene inneholder heller ingen prioriterte miljøgifter (CMR, PBT og vPvB) eller andre relevante stoffer i en mengde som vurderes som helsefarlig. Ei heller er de bedømt til å avgi partikler, gasser eller stråling som har negativ innvirkning på inneklimaet.

Huntons løsninger kan erstatte materialer som inneholder giftige kjemikalier og tilsetningsstoffer, og dermed redusere helseskadelige gasser og svevestøv.

Tre reduserer støy

Vi eksponeres for stadig mer støy. Norske byggeregler stiller strenge krav til trinn- og luftlyd i konstruksjoner. Våre trefiberbaserte løsninger oppfyller disse kravene.

Våre gulvprodukter Silencio®, som består av trinn- og lydisolerende produkter.

Nativo® Trefiberisolasjon har utmerkede lyddempende egenskaper. Trefiberens høye andel kilo pr. kubikkmeter, kombinert med myke fibre, gjør trefiberisolasjonen egnet til å absorbere og dempe lyd. Fordi isolasjonen i tillegg kan blåses inn i konstruksjonen, blir det ingen luftlommer eller sprekker slik at lyddempingen forbedres ytterligere.

Fermacell® fibergips er sterke, økologiske fiberplater som allerede ved ett lag gir bedre fordeler enn to platelag med kartonggips. SINTEF Byggforsk har testet lydisolasjonen i vegger, gulv og himlinger med kledning av Fermacell® fibergips, og de lydisolerende egenskapene var på visse områder oppsiktsvekkende.

Les mer om SINTEFs testresultater av Fermacell® fibergips.

Kildehenvisning:
*fhi.no, https://www.fhi.no/contentassets/1b5dec5e29ce4bfb8fc51e89076e60b3/fukt-og-fuktskader-i-norske-boliger.pdf , 2016