Tre bidrar til bedre inneklima

Inneklimaet har stor betydning for helsen vår. Vi tilbringer mer tid innendørs enn noen gang, og da er det viktig med godt inneklima både hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen.

Hva gir dårlig inneklima?

  • Fukt som igjen kan føre til fuktskader og muggsopp
  • For høye eller lave temperaturer
  • Avgasser, svevestøv og dårlig renhold
  • Støy

Hvordan forbedrer tre inneklimaet?

  • Tre har gode fukthåndterende egenskaper som evner å transportere og avgi fukt med konstruksjonen i takt med temperatursvingninger
  • Tre har en unik varmelagringskapasitet som gir stabile innetemperaturer
  • Tre avgir færre gasser og mindre svevestøv
  • Tre absorberer og demper lyd
  • Tre oppfattes som naturlig, levende, sunt og behagelig å bo i

Tre kan bidra til håndtering av fukt

Tre har hygroskopiske egenskaper, som betyr at det kan bidra til å håndtere fukt og redusere fuktskader. Tre har evnen til å oppta, transportere og avgi fukt i takt med fuktendringer i omgivelsene

Tre gir behagelig varme

Riktig temperaturen innendørs er viktig for et sunt inneklima. Ideelt sett bør innetemperaturen være på mellom 20 og 22 grader. Med skiftende værforhold er ikke dette alltid like enkelt å regulere. For høye innetemperaturer kan føre til at både avgassingen og forekomstene av muggsopp og midd øker.

Materialer av tre har unik varmelagringskapasitet. Treet lagrer nemlig varmen og avgir denne i takt med omgivelsene og etter behov. Treets termiske masse gjør at det fungerer som et varmebatteri, som lades opp og avgir varmen over tid.

Tre reduserer støy

Vi eksponeres for stadig mer støy. Norske byggeregler stiller strenge krav til trinn- og luftlyd i konstruksjoner.

Våre gulvprodukter Silencio®, som består av trinn- og lydisolerende produkter.

Nativo® Trefiberisolasjon har høy densitet, og har derfor gode lyddempende egenskaper.

Fermacell® fibergips er sterke, økologiske fiberplater som allerede ved ett lag gir bedre fordeler enn to platelag med kartonggips. SINTEF Byggforsk har testet lydisolasjonen i vegger, gulv og himlinger med kledning av Fermacell® fibergips, og de lydisolerende egenskapene var på visse områder oppsiktsvekkende.

Les mer om SINTEFs testresultater av Fermacell® fibergips.

Kildehenvisning:
*fhi.no, https://www.fhi.no/contentassets/1b5dec5e29ce4bfb8fc51e89076e60b3/fukt-og-fuktskader-i-norske-boliger.pdf , 2016