Isoleringsevne

Høy varmelagringskapasitet gir jevnere og varmere temperaturer innendørs om vinteren, og jevnere og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Sammenlignet med isolasjon av mineralull (glassull og steinull), har Nativo® Trefiberisolasjon i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet pr. kg masse. Nativo Trefiberisolasjon installeres med opp til 3 ganger så mange kg som mineralull pr. m2, og krever således en minimal tilført energimengde for å opprettholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs gjennom hele året.

I praksis kan varmelagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter ilden har slukket.

Hvilken Lambdaverdi har trefiberisolasjon?

Nativo Trefiberisolasjon har 0,038 W/mK, men har i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet som mineralull. Trefiber har på grunn av varmelagringskapasiteten et veldig lavt varmetap som bidrar til mindre behov for tilført energi på vinteren og jevnere og svalere temperaturer inne på sommeren.

Blir vegg- og takkonstruksjonen tykkere dersom man velger trefiberisolasjon?

Vegger og tak blir ikke tykkere dersom man velger trefiberisolasjon fremfor mineralull. Med 250mm trefiberisolasjon i vegg og 300mm i tak er du innenfor U-verdikravet i henhold til Teknisk forskrift.

Denne videoen viser i praksis akkurat hvor god varmelagringskapasitet trefiberisolasjon har, sammenlignet med mineralull: