Klima & miljø

Energiforbruk og miljøforurensing er omfattende tema.

Vår klode oversvømmes av miljøgifter og energibruken stiger mer og mer, noe som i de fleste tilfeller skaper ytterligere økning av miljøforurensing. Byggsektoren står for 40 % av verdens totale energiforbruk, og i tillegg er titusenvis av kunstige stoffer og kjemikalier i ferd med å overta for tradisjonelle byggematerialer.

De kunstige stoffene kan avgi giftige gasser og støv til inneluften. Industrien som tilvirker stoffene forurenser miljøet og forbruker mye energi. Selve sluttproduktene utgjør også ofte et framtidig avfallsproblem. Det viser seg i tillegg at holdbarheten til kunstmaterialene ofte er dårligere enn fornuftige naturmaterialer. Men heller ikke alle naturmaterialer er ufarlige.

Svært mange av de vanligste byggematerialene som brukes i dag har skadelige eller ukjente innvirkninger på omgivelser og inneklima. Astma og allergi er et økende samfunnsproblem hvor Norge ligger på verdenstoppen i antall forekomster.

Alle kan risikere å bli berørt, men du kan selv minimere denne risikoen ved og velge dine omgivelser i den utstrekning dette er mulig. Se veileder for anskaffelse av miljøvennlige byggeprodukter