Hunton bygger ny fabrikk for trefiberisolasjon på Gjøvik

Publisert: 22. juni 2016    

Hunton Fiber AS har i dag besluttet å etablere en ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik.

Det Gjøvik-baserte selskapet har produsert bærekraftige byggesystemer hovedsakelig basert på tre og trefiber i 127 år. I dag er Hunton en ledende leverandør av miljøvennlige og energieffektive løsninger. – Med en investering i nytt produksjonsanlegg ønsker vi å tilby et grønnere alternativ til tradisjonelle isolasjonsprodukter, sier Jebsen.

 • Fabrikken vil bygges i Skjerven Næringspark i Hunndalen
 • Investeringen ligger i størrelsesorden MNOK 100-120
 • Planlagt produksjonsstart er senest 2018
 • Vil skape 40-60 nye arbeidsplasser
 • Vil bruke opptil 70.000 m3 granflis per år

Det grønne skiftet

Isolasjon hovedsakelig basert på trefiber har unike egenskaper både i forhold til varmelagring og fukttransport. – Siden produktet lages av treflis, som er et kortreist overskuddsmateriale blant annet fra trelastproduksjon, vil isolasjonen vår ikke bare bidra til et sunt hjem og et godt inneklima, men også til et lavere CO2-fotavtrykk, uttaler Jebsen. Å benytte et fornybart materiale som tre i isolasjon, er et viktig bidrag i det grønne skiftet.

/ FAKTA OM HUNTON /

 • Etablert i 1889 på Gjøvik
 • Ledende innen produksjon og salg av trefiberbaserte produkter og systemer for bygg
 • Hovedkontor på Gjøvik.
 • Hadde i 2015 en omsetning på 381 MNOK og et resultat på ca. 30 MNOK. 130 ansatte.
 • Fabrikker på Gjøvik, Skreia og Olsfors (Sverige)
 • Salgskontor i Asker, Helsinki og Malmø
 • Administrerende direktør Arne L. Jebsen
 • Hovedaksjonær er Skog Holding AS (93%), ansatte (7%)