Hunton Nativo® Trefiberisolasjon: Optimalt for nordisk klima

«Hunton Nativo Trefiberisolasjon klarer seg minst like bra som mineralull under de testede klimabelastningene» konkluderer SINTEF i en rapport om ulike isolasjonsløsninger.

Publisert: 5. oktober 2017    

Fuktighet i konstruksjonen er noe man ønsker å unngå, uavhengig av hvilken isolasjonstype som er valgt. Ikke bare på grunn av isolasjonsevnen, men også i henhold til råte og generelle fuktskader. Derfor beskytter man veggene innenfra med dampsperre/dampbrems, og venter med å isolere til bygget er tørket ut tilstrekkelig og man har kontroll på byggfukten. Prinsippoppbygging av vegg-, gulv- eller takkonstruksjon er at den innvendige dampsperren skal forhindre fuktighet innenfra i ferdig bygg, og vindsperren skal være så åpen at eventuell fuktighet diffunderes ut. Her stilles det konkrete krav fra SINTEF Byggforsk og oppbygningsprinsippene er godt beskrevet og skissert i detaljerte blader.

«Nativo Trefiberisolasjon klarer seg minst like bra som mineralull under de testede klimabelastningene»

Nativo Trefiberisolasjon fra Hunton er godt egnet for nordisk klima

I perioden 2012-2014 gjennomførte Hunton et prosjekt i samarbeid med SINTEF Byggforsk for å utrede om trefiberbasert isolasjon er egnet til bruk i nordiske klimatiske forhold. En rekke positive egenskaper ble dokumentert, ikke minst i forhold til fukt. Med Nativo Trefiberisolasjon får man en SINTEF Byggforsk Teknisk godkjent produkt og ikke minst hele systemet.

SINTEF konkluderte med at «Nativo Trefiberisolasjon klarer seg minst like bra som mineralull under de testede klimabelastningene». SINTEF sier i rapporten at: «Fuktbufferen til Nativo Trefiberisolasjon demper svingningene i relativ fuktighet fra klimabelastningene», og konkluderer med at «Mineralullisolasjon som ikke tar opp fukt bruker lenger tid før uttørking begynner. Mye vann renner ned og fukter opp bunnsvillen betydelig mer enn ved bruk av Nativo Trefiberisolasjon.»

For at fukt skal ødelegge isolasjonsevnen, må det enorme mengder fritt vann til. I så tilfelle er isolasjonsmaterialet det siste man bør være bekymret over. Det vil i varierende grad være fukt i et bygg. Forskjellen ligger altså i hvordan isolasjonsmaterialet håndterer fukten.

Les mer om egenskapene til Nativo Trefiberisolasjon her