Konsesjon sikrer Huntons fabrikk på Skjerven

Publisert: 12. desember 2018    

Olje- og energidepartementet har gitt Hunton Fiber AS konsesjon til å drive egen kraftledning til sin nye fabrikk på Skjerven i Gjøvik. Vedtaket kom etter at Hunton klaget inn avslaget selskapet fikk hos NVE.

Hunton Fiber har allerede startet produksjonen av trefiberisolasjon ved sin nye fabrikk på Skjerven i Gjøvik. Nå kan administrerende direktør Arne Jebsen konstatere at framtiden for det nye anlegget er sikret. Olje- og energidepartementet har gitt Hunton konsesjon til å drive egen strømkabel til sitt nye anlegg.

– Vi valgte å hente produksjon fra Polen til Norge fordi vi har tilgang til ren fornybar energi som reduserer utslippene våre. I tillegg er vi opptatt av å bidra til næringsutvikling i Gjøvik-regionen der vi allerede driver en fabrikk, sier Jebsen.

Uklarhet om regelverket rundt konsesjon for drift av egen strømledning har skapt usikkerhet for Hunton etter investeringsbeslutningen i 2016.

– Dette er en viktig dag for Hunton og en god dag for næringsutvikling på innlandet. Olje- og energiminister Freiberg fortjener honnør for å sikre industrien forutsigbare rammevilkår, sier Arne Jebsen administrerende direktør ved Hunton Fiber AS.

– Forutsetningen for å hente produksjonen hjem var at vi fikk de samme rammevilkårene for vårt nye anlegg som ved det gamle. Konsesjon til å drifte egen strømkabel er viktig for sikkerheten ved vårt anlegg. At NVE først sa nei skapte usikkerhet, derfor er gleden nå enda større ved at statsråd Freiberg (FrP) så tydelig tar grep for industrien, sier Jebsen.

Han mener konsesjonssaken viser noen av fordelene innlandet har som næringsregion.

– Det er ingen grunn til å legge skjul på at dette var en krevende sak for oss. Men vi opplevde hele veien at både kommunen og fylkeskommunen og sentrale politikere på Opplands-benken, som Ketil Kjenseth (V) og Morten Ørsal Johansen (FrP), stilte opp og støttet oss, sier Jebsen.

– Nå kan Hunton gå i gang med produksjonen på Skjerven for fullt, med den sikkerheten konsesjonen gir.

– At departementet landet på den samme løsningen som både vi, Eidsiva og kommunen ønsket, er gledelig. Politikerne får vel ofte nok «kjeft» for å være stivbeinte og byråkratiske. Her fortjener både kommune, fylkeskommune ikke minst statsråd Freiberg ros for å ha løst saken på en måte som er til det beste for alle parter, sier Arne Jebsen.