Nordisk Massivtre

Vi er stolte av å stå bak selskapet Nordisk Massivtre med Stangeskovene. Nordisk Massivtre er en norsk produsent og leverandør av krysslimte massivtreplater, KL-tre.

Markedet er i vekst i Norden, og det forventes at dette fortsetter de neste årene. Økt bruk av massivtre vil redusere miljøbelastningen i byggesektoren gjennomutslippsreduksjon av CO2. Med samme verdier som Hunton, ønsker Nordisk Massivtre å ta markedsandeler med norskprodusert massivtre av god kvalitet med utgangspunkt i kortreist råstoff.

Les mer på NordiskMassivtre.no