Bærekraftsrapporten for 2022 er selskapets første. Formålet med rapporten er å gi våre interessenter helhetlig informasjon om våre aktiviteter – samt hva som er status, retning og mål for bærekraftsarbeidet i Hunton.

Vi har satt en klar retning for hva vi skal oppnå i tiden fremover. Sentralt i bærekraftsarbeidet står effektiv produksjon med lavest mulig avtrykk på miljø og klima, at våre ansatte og interessenter blir ivaretatt på en best mulig måte og at vi sikrer god økonomisk vekst.

Environment – Miljø og klima

Environment – Miljø og klima

Hunton skal kontinuerlig jobbe med å forbedre innsatsen for miljøet og drive virksomheten med minst mulig klimafotavtrykk.

Les mer
Social  – Sosial bærekraft

Social – Sosial bærekraft

Hunton skal tilby alle ansatte grunnleggende gode arbeidsvilkår etterfulgt av trygge arbeidsforhold og et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø.

Les mer
Governance  – Virksomhetsstyring og forretningsetiske forhold

Governance – Virksomhetsstyring og forretningsetiske forhold

Vi forplikter oss til å etterleve krav i regelverk og standarder, kontinuerlig forbedre våre produkter og prosesser, og jobbe mot endra høyere produksjonseffektivitet og driftssikkerhet.

Les mer
Transparency Act – Åpenhetsloven

Transparency Act – Åpenhetsloven

Hunton jobber for å forhindre alle former for brudd på menneskerettigheter og sikre anstendige arbeidsforhold gjennom hele verdikjeden.

Les mer