Hunton Fiber oppkapitaliserer og får inn Treschow-Fritzøe som ny investor

Publisert: 22. april 2024    

Hunton Fiber AS, en av Nordens ledende produsenter av trefiberbaserte byggematerialer, har hentet inn Treschow Fritzøe AS som ny deleier i selskapet.

Transaksjonen gjør Treschow Fritzøe til aksjonær med 20 prosent eierandel, og er en kombinasjon av emisjon og et mindre nedsalg fra eksisterende aksjonærer.

–  Vi ønsket å få inn en sterk og industriell deleier med mye kompetanse og med et langsiktig perspektiv, og tror at Treschow Fritzøe er den rette partner til å være med å videreutvikle virksomheten. Tilførselen av betydelig ny egenkapital er viktig for Hunton for å realisere selskapets ambisiøse strategi om videre vekst, sier Arne Jebsen, administrerende direktør i Hunton.

Treschow Fritzøe er en ledende aktør innen skogbruk og byggevarer med god kjennskap til Hunton som tidligere aksjonær i selskapet frem til 2003. Investeringen er i tråd med Treschow-Fritzøes vekststrategi innen innovative trebaserte produkter.

– Målet med investeringen er å fremme vekst gjennom innovative og bærekraftige byggeprodukter, sier Michael Treschow, styreleder i Treschow Fritzøe AS.

I likhet med Hunton har Treschow Fritzøe AS en sterk vilje til å investere i kompetanse, løsninger med minimalt klimafotavtrykk samt industriutvikling med skogen som råstoff.

De to selskapene har komplementære produktporteføljer og har begge et nordisk fokus.

Hunton Fiber AS og Treschow Fritzøe AS vil fortsette å operere som selvstendige selskaper. Skog Holding AS fortsetter som hovedaksjonær i Hunton Fiber AS, og også Bergensis Capital AS og de ansatte fortsetter som aksjonærer.

 

For nærmere informasjon kontakt administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen, tlf 913 259 04

Hunton har benyttet Pareto som finansiell rådgiver i transaksjonen og advokatfirmaet Selmer som juridisk rådgiver.