Hunton er partner i FME ZEN

Norges største forskningsprosjekt på nullslippsområder i smarte byer

Publisert: 14. mars 2018    

Hunton er stolte av å være en viktig samarbeidspartner i FME ZEN- Zero Emission Neighbourhoods. NTNU er vertsorganisasjon og leder forskningssenteret sammen med SINTEF Byggforsk og SINTEF Energi.

I prosjektet vil kommuner, næringsliv, myndighetsorgan og forskere samarbeide tett for å planlegge, utvikle og drifte områder uten klimagassutslipp. FME ZEN mener en mer effektiv energibruk, produksjon og bruk av fornybar energi vil bidra til å bedre miljøet lokalt og til å nå nasjonale klimamål.

Visjon og arbeidsområder

FME ZEN’s visjon er «Bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser». For å oppnå dette vil det:

  • Utvikle verktøy for å prosjektere og planlegge nullutslippsområder
  • Skape nye forretningsmodeller, roller og tjenester som bidrar til en fleksibel overgang til nullutslippssamfunnet
  • Utvikle kostnadseffektive og ressurseffektive bygninger med materialer,
    teknologier og konstruksjonssystemer med lav klimabelastning.
  • Utvikle teknologier og verktøy for å prosjektere og drifte energifleksible områder
  • Utvikle verktøy for å optimalisere lokale energisystemer og deres interaksjon med overordnede energisystemer
  • Utvikle sju nullutslippsområder som skal fungere som innovasjonsarena og utprøvingsområde for teknologiene og løsningene som utvikles i senteret

De sju nullslippsområdene er lokalisert ulike steder i Norge, og omfatter både nye og eksisterende områder som skal oppgraderes og videreutvikles. Disse finnes i Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og på Evenstad.

Prosjektet vi pågå til 2025.

Les mer om FME ZEN her.