Reduser CO2-utslippene med trefiberisolasjon

Publisert: 14. november 2017    

Byggsektoren i Norge står for store klimagassutslipp. Økt bruk av tre og trefiber i bygg og boliger bidrar til å redusere utslippene av CO2.

I følge Statsbygg står verdens byggsektor for mer enn 1/3 av de globale klimagassutslippene. Miljøeffekten er stor ved å velge trebaserte materialer. Isolerer du med trefiberisolasjon kan klimagassreduksjonen gjennom hele produktets livsløp bli ca 11 tonn CO2 i en ny bolig på 250 kvadratmeter. Dette tilsvarer det årlige utslippet fra 5-6 biler i Norge (norsk gjennomsnittsbil og kjørelengde). Beregningene utført av Civitas ble presentert i sin helhet på bransjemessen Bygg Reis Deg på Lillestrøm i oktober.

– Dette viser at trefiberisolasjon er et lavterskelvalg for hvordan hver enkelt boligbygger kan bidra til å nå målene som regjerningen har satt for reduksjon av klimautslipp, sier administrerende direktør i Hunton Fiber AS, Arne Jebsen.

Hunton investerer 250 millioner kroner i å bygge ny fabrikk for produksjon av trefiberisolasjon på Gjøvik. Fabrikken vil stå klar i 2018, og vil produsere isolasjon basert på kortreist treflis som er et restprodukt fra trelastproduksjonen. Med utgangspunkt i dette har Hunton bedt Civitas studere CO2-besparelsene ved å bruke den naturlige isolasjonen i vegger, gulv og tak.

Trær tar opp og lagrer karbon når de vokser. Et 70 år gammelt grantre inneholder ca. 1.180 kg karbon som tilsvarer 4.300 kg CO2. Først når treet dør og råtner slippes CO2 gradvis ut igjen.

Brukes treet til trefiberisolasjon og andre produkter så fortsetter lagringen gjennm hele produktets livsløp. Beregningene til Civitas viser at trefiberisolasjon lagrer vesentlig mer karbon enn det som slippes ut ved produksjonen. I beregningene er utvinning av råmaterialer, frakt til fabrikken og bearbeiding på fabrikken tatt med.

– Civitas slår fast at trefiberisolasjon bidrar til å redusere CO2-utslipp på lik linje med trær, og dermed er et viktig bidrag til å begrense mengden av CO2 i atmosfæren. Trefiberisolasjon har sitt eget kretsløp fordi det kan ombrukes og materialgjenvinnes flere ganger til nye produkter som fortsetter å lagre karbonet. Når kretsløpet til slutt avsluttes kan isolasjonen brennes som en fornybar energikilde og erstatte fossil olje og gass, sier Jebsen.

Når trefiberisolasjonen til slutt brennes, slippes det ut om lag like mye CO2 som opprinnelig var bundet i produktet. Levetiden til isolasjonen er imidlertid minst 60 år og med ombruk og materialgjenvinning vil karbonet kunne lagres vesentlig lenger. I mellomtiden er nye trær plantet på hogstarealene, vokst og bundet ytterligere karbonmengder. Dette sikrer at karbon lagres på nytt og på nytt i fornybare sykluser. De totale karbonlagrene i skog og produkter øker og CO2 er fjernet fra atmosfæren.

Les mer om Nativo® trefiberisolasjon her.

Civitas fullstendige rapport «Isolere fornybart og lagre CO2» kan du lese her.

Ved spørsmål kan du kontakte:

Arne Jebsen
Administrerende direktør, Hunton
+47 913 25 904
arne.jebsen@hunton.no

Eivind Selvig
Cand. Scient., Civitas
+47 920 86 798
eivind.selvig@civitas.no