Sånn takler vi COVID-19

Publisert: 1. april 2020    

Hunton følger anbefalingene fra helsemyndighetene og gjør nødvendige tiltak for å bidra til å redusere smittefaren av COVID-19. Vår produksjon og levering går foreløpig som normalt (per 31.03.). Denne artikkelen vil bli oppdatert ved endringer.

Vi i Hunton følger Folkehelseinstituttets råd for å unngå smitte av koronaviruset. I tillegg har vi innført spesifikke tiltak for å sikre drift og levering til våre kunder. Tiltakene omhandler:

  • Det er ikke tillatt med besøk på våre produksjonsanlegg
  • Vi følger opp våre leverandører for å sikre leveranser av råvarer til produksjonsanleggene.
    Vi gjennomgår også andre kritiske innsatsfaktorer for produksjonen og har jevnlig oppfølging av våre leverandører.
  • Alle sjåfører som henter og leverer på våre anlegg er underlagt strenge smitteverntiltak
  • Vi oppfordrer våre egne ansatte til å ha hjemmekontor, og tilstreber minimal omgang med andre
  • Vi har innført restriksjoner omkring reisevirksomhet og oppfordrer til økt bruk av video- eller telefonmøter. Vårt salgsapparat vil følgelig i den kommende periode ikke ha fysisk tilstedeværelse ute i markedet, men vil jobbe fra hjemmekontor med oppfølging av våre kunder via telefon og mail.
  • Utover dette følger vi rådene om hygiene og de til enhver tids gjeldende retningslinjer fra Folkehelseinstituttet