Solid vekst for Hunton Fiber AS i 2021

Publisert: 19. mai 2022    

Solid vekst for Hunton Fiber AS i 2021

 

Hunton Fiber AS økte omsetningen med 15 prosent i 2021. Et godt marked for trebaserte byggematerialer, konseptlansering og en solid laginnsats bidro til et sterkt forbedret resultat for selskapet.

Alle konsernets hovedmarkeder kunne vise til solid vekst, og størst var fremgangen i Finland hvor omsetningen økte med 43 prosent. Særlig fornøyd er selskapet med lanseringen av det nye konseptet Hunton Komplett, som er vegg-, gulv- og takløsninger satt sammen til et Hunton-hus.

–  Det er positivt å se at våre trebaserte byggematerialer fra Innlandet er så attraktive. Selv om hovedfokuset er på Norden, eksporterer vi til flere land. I 2021 utgjorde eksportandelen 34 prosent av omsetningen, mot 31 prosent året før, sier administrerende direktør Arne Jebsen.

– Det er gledelig å konstatere at både konsernomsetningen og resultatet har akselerert videre i år, sier Jebsen.

 

Sterkt marked for trefiber til tross for pandemi og høye råvarepriser

Byggemarkedet holdt seg sterkt også i pandemiåret 2021. Spesielt gjelder dette for salg av tre- og trebaserte byggevarer, melder Byggevareindustrien. Salgsveksten i denne produktgruppen var med sine 10 prosent nesten dobbelt så høy som veksten i byggevaresalget totalt. Tross høye råvarepriser har det vært gjennomført mange byggeprosjekter på hus og hytter, og salget viser at trebaserte produkter tar markedsandeler.

– Vi har jobbet godt og systematisk med innkjøp av frakt, strøm og andre innsatsfaktorer. I tillegg optimaliserer vi produksjonsprosessen i våre fabrikker, forteller Jebsen, som er imponert over det arbeidet som er lagt ned i organisasjonen.

 

Trefiberisolasjon har blitt et naturlig alternativ

Jebsen er særlig glad for at etterspørselen etter Nativo® Trefiberisolasjon øker. Med en salgsvekst på over 30 prosent fortsetter produktet å etablere seg som et naturlig og fornybart alternativ basert på 100% PEFC- sertifisert norsk granflis.

– Økt distribusjon av plateisolasjon og stadig flere sertifiserte partnere for blåseisolering gjør at produktet, som fortsatt er i en etableringsfase, stadig befester sin posisjon, forteller Jebsen.

Bærekraftig vekst

I 2021 ble begge Huntons fabrikker sertifisert som Miljøfyrtårn. I tillegg utarbeidet Hunton ambisiøse klimamål for et solid og langsiktig arbeid med å redusere klimafotavtrykket.

Hunton vektlegger stor grad av mangfold blant de ansatte. Kvinneandelen er økt i alle ledd i organisasjonen, ikke minst i øverste ledelse og styre, og de ønsker å tiltrekke seg enda flere kvinnelige søkere fremover.