Støydemping i etasjeskillere

Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller viser brukerundersøkelser, og samtidig den vanskeligste å redusere.

Publisert: 28. juni 2017    

Hvordan oppnår man best støydemping i etasjeskillere?

Lavfrekvent lyd er ofte den mest sjenerende støyen i etasjeskiller viser brukerundersøkelser, og samtidig den vanskeligste å redusere. Men ved hjelp av riktig produkter og oppbygninger viser nye tester at det enkelt lar seg gjøre. Dette også på lette etasjeskiller, som kanskje tidligere ble ansett som de mest utfordrende. Løsningen er verken fordyrende eller mer tidskrevende.

Kort fortalt handler det om å bruke de riktige materialene – sammen.
Historien startet med at Hunton testet fibergipsplater, som normalt benyttes i vegger, i en himling hos SINTEF Byggforsk. Fibergipsplatene ble sammenliknet mot tradisjonelle kartonggipsplater. Resultatene overrasket i positiv forstand, hvor verdiene for fibergipsplatene ga vesentlig bedre demping enn kartonggips – faktisk med hele 5 dB kun på himling.

Videre ønsket man å se hvorvidt de samme resultatene kunne oppnås på en lett etasjeskiller av trebjelker, som normalt sett ligger i grensen av fastsatte krav i Norsk Standard og ofte er utfordrende å tilfredsstille – særlig med tanke på lavfrekvent lyd. Tor Ursin i XL-BYGG Adolf Jahnsen skaffet til veie prosjektet hvor en firemannsbolig skulle settes opp av Boliggruppen ved Jørn Wagenius. Oppbygningen på firemannsboligens bjelkelag (konstruksjon nedenfra og opp); 2 x 10mm Fermacell fibergipsplater montert på AP profil. Bjelkelaget var Hunton I-bjelker 300mm isolert med 200mm steinull. Undergulvet besto av vanlig 22mm spon med trinnlydsplate Hunton Silenico 36mm og 10mm Fermacell fibergips før overgulv av parkett.

Trinn- og luftlydsmålinger utført av rådgivingsselskapet Sweco viser resultater som med god margin kommer innenfor kravet – inklusive lavfrekvent lyd, hvor sistnevnte ikke er et krav i standarden, men kun en anbefaling fra SINTEF Byggforsk. Trolig vil Norsk Standard for lydforhold i bygninger innskjerpes i fremtiden og også ivareta lavfrekvent lyd i kravet til lydkonstruksjoner.

Dokumentert trinnlydsreduksjon også på lavfrekvent lyd
Alternative materialer for trinn- og luftlydsdemping oppnår normalt ikke samlet de samme gode resultatene som eksemplet vist over.

– Når det brukes trebjelker i etasjeskillere (lette konstruksjoner) som trinn-/luft lydisolering, klarer man normalt fastsatte krav men, disse konstruksjonene er ofte kun marginalt innenfor kravet og ivaretar ikke lavfrekvent lyd, sier Teknisk sjef i Hunton, Thomas Løkken.

– Det interessante med disse testene er hvor enkelt det er å få til gode resultater i en konstruksjon kun ved å benytte materialer som passer bedre sammen. Vi kan nå dokumentere trinnlydsverdier under 53dB inklusive lavfrekventlyd, og det er kombinasjonen med forbedret himlingsløsning og vekt ovenpå trinnlydsplaten med høy densitet som er det unike med resultatene, sier Løkken.

– Kombinasjonen av Fermacell fibergipsplater og Silencio trinnlydsplater gir så gode resultater at dette bør huseiere, tømrere og boligprodusenter bite seg merke i, avslutter han.