Miljøansvar

Det er naturen som skaper våre råvarer. Derfor tar Hunton ansvar fra flis til ferdig produkt.

Vi har i mange år stilt krav til både oss selv og våre leverandører om at trevirket vi kjøper skal komme fra skog som har gjenplantingsprogrammer. Hunton bruker derfor kun PEFC -sertifiserte leverandører til egen produserte produkter. Alle våre produkter er CE merket.

Hunton jobber kontinuerlig med reduksjon av CO2. Blant annet har vi økt produksjonen med over 10 prosent uten økt energiforbruk. Flere tiltak er gjennomført i samarbeid med ENOVA. Hunton mottok i 2008 Energi og Miljøprisen (Emilprisen) fra foreningen Norsk Energi for sine CO2-reduserende tiltak.

Hunton opprettet i 2013 en miljøstasjon på Gjøvik for bedre å kunne sortere avfallet. Vi har som mål å sortere 80 prosent av avfallet.