Samfunnsansvar

Hunton er bevisst vårt samfunnsansvar. Målrettet jobber vi med bærekraft i forhold til produksjon, arbeidsliv og våre omgivelser.

Miljøfyrtårn

Hunton Fiber AS og Hunton Isolasjon AS er sertifisert som Miljøfyrtårn, og jobber aktivt med miljøforbedringer innen arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Kompetanse i tre

Hunton er opptatt av kompetanseutvikling både internt i organisasjonen, og eksternt blant kunder og samarbeidspartnere.

I 2011 ble Hunton-skolen etablert som en arena for intern kompetanseheving i alle ledd i organisasjonen. Hunton-skolen består av fem moduler som til sammen er med på å skape en grunnleggende forståelse av markedet vi operer innenfor, vårt sterke kundefokus, våre produkter og deres egenskaper, samt kompetanse og kunnskap om HMS og kvalitet. Sist, men ikke minst fiberkompetanse. På denne måten legger vi til rette for deling av kompetanse om hvordan våre produkter fungerer i bygg.

Vi har et høyt fokus på forskning og utvikling, og deler mer enn gjerne kunnskapen vi har om trebyggeri gjennom Hunton Akademiet. Her inviterer vi utførende og beskrivende ledd til opplæring i våre løsninger og hvordan de møter gjeldende tekniske forskrifter.

Sammen med andre sentrale aktører på Innlandet var Hunton med på å etablere Norwegian Wood Cluster (NWC). Her samarbeider vi med en rekke andre selskaper innenfor verdikjeden skog-industri-bygg for å utvikle en internasjonalt ledende næringsklynge innenfor bærekraftig, industrialisert trebyggeri. Formålet med NWC er å fremme kunnskap om og utbredelse av bruk av tre.

Arbeidsliv

Vi er opptatt av å bidra aktivt i lokalsamfunnet og å være en arbeidsplass med rom for alle. Vi ønsker å bidra til at flest mulig skal kunne få en fot inn i arbeidslivet og øke sin kompetanse. Derfor tar vi inn lærlinger som får mulighet til å ta fagbrev hos oss. Vil tilbyr fagbrev i automasjon og produksjonsteknikk i samarbeid med Fylkeskommunen. Om lag 90% av våre produksjonsmedarbeidere har fagbrev.

Vi deltar i Trainee Innlandet, som har som formål å tiltrekke og beholde kompetanse i Innlandsregionen. Studenter som deltar i programmet kan tilbys trainee-stillinger hos oss.

Vi jobber aktivt for å integrere flest mulig at de som faller utenfor arbeidslivet gjennom ordninger for modulbasert yrkesopplæring for flyktninger, Ung Ufør og Ringer i Vannet. Målet er å tilby de fast jobb hos oss.

For å kunne utvikle solide og fremtidsrettede byggløsninger rekrutterer vi fagpersoner fra hele verden. Våre ansatte kommer fra i alt 17 nasjonaliteter, og det er vi stolte av!