Hunton Intello® Plus

Høyeffektiv variabel dampbrems

Hunton Intello Plus er en dampbrems som erstatter dampsperre, og gir maks beskyttelse for alle typer isolasjon i tak, vegger, bjelkelag og gulv.

Hvorfor velge Hunton Intello Plus:

 • Hunton Intello Plus gir maksimal beskyttelse for alle typer isolasjon
 • Dampbremsen er spesielt gunstig ved bruk av cellulose- eller trefiberisolasjon
 • Den gir ideell beskyttelse mot uønsket fuktighet og mugg
 • Intello Plus har ekstrem høyeffektiv variabel diffusjonsmotstand ved alle klimatiske påkjenninger med en spennvidde fra laveste verdi til maksimalverdi på mer enn 100 ganger:
  Sd-verdi:        0,25m opp til > 25m
  g-verdi:          1,25MNs/g opp til > 125MNs/g
 • Dampbremsen gir høy beskyttelse mot kondensering i både vinter- og sommerklima
 • Hunton Intello Plus har stor rivestyrke takket være innvevd gittervev, tåler tøff behandling og gir god stiftehold

Bruksområder

Hunton Intello Plus benyttes som dampbrems og erstatter dampsperre (plastfolie) i alle typer isolerte og diffusjonsåpne bjelkelag, tak- og veggkonstruksjoner.

Dampbremsen sørger også for at byggfukt kan tørke innover i rommet, og vil dermed gi en raskere uttørring av uønsket overskuddsfuktighet. Intello Plus er spesielt godt egnet for bruk på hytter og fritidsboliger som står uoppvarmet i lengre perioder.

Generelt

Hunton Intello Plus skal legges med den folierte (logosiden) innover mot varm side av konstruksjonen. Dampbremsen kan monteres begge veier; enten liggende eller stående, mot underliggende konstruksjon (stendere, bjelker, sperrer e.l.), og strammes opp før den festes.

Ved innblåst isolasjon er det en fordel å montere dampbremsen liggende (på tvers av stendere, bjelker eller sperrer etc.) og med teipet skjøt for å få best tetthet. Senteravstand skal da ikke overstige 1000 mm.

Etter montering, og for å bære vekten av isolasjonen (himling, bjelkelag e.l.), må tverrlekter benyttes. Lekter bør monteres med maksimal avstand på 600 mm. Overlappinger eller skjøter med teip må også sikres med klemlekter for å forhindre strekk som et resultat av tyngden av isolasjonen.

Lufttetthet i skjøter og overganger vil bli best når dampbremsen legges uten folder og krøller. Ventilér godt ved legging for å forhindre at uønsket fuktighet bygges inn i veggen (i byggeperioden). Benytt gjerne en avfukter.

For å forhindre kondensering og uønsket fuktighet i isolasjonen, må Hunton Intello Plus monteres så snart isoleringen av konstruksjonen er ferdig. Dette gjelder spesielt vinterstid.

Hunton Intello Plus

ProduktArt.nr/NOBB nrTykkelse [mm]Bredde [m]Lengde [m]Antall pr. pallVekt pr. rull [kg]Varmeledningsevne λ [w/mk]Vanndampmotstand Sd [m]g-verdi [MNs/g]
Hunton Intello Plus4350/486624940,2 ± 0,05 mm1,550 2090,170,25 – 25 1,25 - 125
Hunton Intello Plus4355/489158560,2 ± 0,05 mm3,020 207,20,170,25 – 25 1,25 - 125
Filnavn
Kategori
Last ned
Hunton Intello Plus FDV
 • FDV
Hunton Intello Plus Produktark
 • Produktark
Hunton Intello Plus Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Intello Plus SDS
 • Sikkerhetsdatablad
Teknisk Godkjenning – Pro Clima Intello Plus
 • Teknisk Godkjenning
Hunton Intello Plus

Hunton Intello Plus

Hunton Intello Plus

Hunton Intello Plus