Prosjektering fra Hunton

Gjennomført ut ifra gjeldene forskrifter og Norsk standard.

Publisert: 18. januar 2018

Når du velger en konstruksjonspakke fra Hunton, er det våre konstruktører som tar seg av prosjekteringen. Du, eller byggevareforhandleren din, kan ha direkte dialog med konstruktøren og sammen komme frem til de beste løsningene for deg. I tillegg har du tryggheten i at det er Hunton som står ansvarlig for totalleveransen av bæresystemet ditt.

Hunton har sentral godkjenning for prosjektering av konstruksjonssikkerhet i tiltaksklasse 1 og 2, og all prosjektering blir gjennomført i henhold til gjeldende forskrifter samt Norsk Standard.

Tiltaksklasse 1 dekker de fleste bygninger som eneboliger, rekkehus, flermannsboliger – generell småhusbebyggelse.

Tiltaksklasse 2 omfatter større bygg, som for eksempel boligblokker, skoler, publikumsbygg, arbeidsbygg og driftsbygninger.

For at vi skal kunne hjelpe deg med byggeprosjektet ditt raskt og effektivt ønsker vi å få tilsendt:
  • Arbeidstegninger (1:50) eller evt. byggesøknadstegninger (1:100)
  • DWG- og IFC-filer av tegningene dersom dette foreligger

I tillegg ønsker vi en enkel byggebeskrivelse, og om mulig vindusskjema, byggedetaljer og
annen nødvendig informasjon.

Gjelder det en bestilling sender vi tegninger til gjennomgang og godkjenning før produksjon starter. Hunton leverer komplette løsninger (prosjektert og ferdig kappet) direkte til lager eller byggeplass.

Bestilling og forespørsel på i-bjelker sendes på epost: i-bjelken@hunton.no.