Spar penger med smarte byggeprosjekter

Mange av dagens byggeprosjekter kunne vært gjort smartere og mer kostnadseffektive dersom tiltakshaver satte premisser for valg av materialer og løsninger.

Publisert: 19. januar 2018

Materialer og løsninger som reduserer kostnader

Det er i dag vanlig at hovedentreprenøren deler byggeprosjekter på flere underentreprenører. Utfordringen er at underentreprenørene gjerne får fritt spillerom i valg av materialer og løsninger, som ofte er kostbare, gamle og lite innovative. Om tiltakshaver planlegger prosjektet sammen med entreprenør, og setter tydelige premisser for valg av materialer og løsninger, kan betydelige kostnader spares – både på kort og lang sikt.

Et relevant eksempel er hvordan det på skoler, barnehager, sykehjem, sykehus og hoteller bygges vegger med flere kostbare og unødvendige platelag for å tilfredsstille kravene til lyd, brann, skru- og slagfasthet. Entreprenøren velger tradisjonelt tolags løsning med sparkelkant til innvendige vegger med brannklassekrav som EI60 og lydisolering inn til 50 dB. Utfordringen er at dette valget krever lenger monteringstid, gir maleren mer arbeid samt at det ofte fører til setningsskader, skrapelys og riss og ikke minst dyre vedlikeholdskostnader i ettertid.

Dersom entreprenøren istedet velger å bruke ett platelag med den sterke Fermacell Fibergipsplaten med skarpkant og lim, vil dette gi store besparelser – faktisk inntil 18% i reduserte kostnader. Entreprenøren vil trenge færre platelag, maleren får en enklere jobb, og behovet for vedlikehold reduseres grunnet Fermacell-platens slagfasthet.

Ta kontakt med prosjektselger for Fermacell for mer informasjon om hvordan du som tiltakshaver kan spare penger på ditt prosjekt ved å planlegge sammen med hovedentreprenør, eller dersom du ønsker mer informasjon om Fermacell Fibergipsplater.

Kontakt for Fermacell Fibergips – Østlandet:


Thomas Berntsen

Prosjektselger Fermacell – Østlandet
Mobil: 951 77 875
E-post: thomas.berntsen@hunton.no