Arne Jebsen – Gjenvalgt som styreleder i Byggevareindustriens Forening

Huntons administrerende direktør Arne Jebsen ble i går gjenvalgt som styreleder i Byggevareindustriens Forening.

Publisert: 9. mai 2023    

Huntons administrerende direktør Arne Jebsen ble i går gjenvalgt som styreleder i Byggevareindustriens Forening.

Åpningsinnlegget til medlemsmøtet benyttet han til å etterlyse større forutsigbarhet fra det politiske miljøet i en tid som er svært krevende for byggevareindustrien.

– Vi trenger mer forutsigbarhet fra det politiske miljøet og vi må sørge for å beholde og styrke norsk konkurranseevne på naturlige innsatsfaktorer, som grønn energi. Vi trenger også flere og større incentiver for å øke etterspørselen etter produkter i vår sektor og vi trenger økt vilje og evne til å iverksette tiltak som står i forhold til de høye norske klimamålsetningene.

Kilder:
https://www.bygg.no/etterlyser-mer-forutsigbarhet-fra-det-politiske-miljoet/1525922!/

https://www.byggevareindustrien.no/nyheter-2023/arne-jebsen-gjenvalgt-som-styreleder-i-byggevareindustriens-forening/

Bilde: Bygg.no