Den første biogassbilen er på plass

Publisert: 12. mai 2023    

– Omleggingen til fornybar transport er i gang, men veien videre blir brattere enn antatt.

Endelig er den første biogassbilen klar for å frakte Gjøvik produsert trefiberisolasjon til kundene på Innlandet. Bilen vil gi en årlig besparelse på 82 prosent, og er starten på omleggingen til en utslippsfri transport. Et varslet bortfall av Enova-støtte kan imidlertid bety at farten reduseres for det videre arbeidet.

Toten Transport og Hunton inngikk spleiselaget om den første biogassdrevne bilen i 2020, men produksjonen av bilen ble covid-forsinket. Biogass ble valgt på grunn av de gode klimaeffektene og infrastrukturen for fylling av drivstoff.

 

Gir 82% reduksjon av CO2

Norge er forpliktet gjennom Paris-avtalen og klimaavtalen med EU til å halvere utslippene fra transport innen 2030. Beregninger gjennomført av NMBU viser at lastebiler som går på biogass gir en reduksjon av klimapåvirkningen med 82 prosent (tilsvarer 50 tonn CO2 i året) regnet som CO2-ekvivalenter i et livsløpsperspektiv, sammenlignet med tall for autodiesel.

–  Hunton er opptatt av klimaløsningen og reduksjon av CO2-utslipp er et hovedmål for oss, sier administrerende direktør i Hunton, Arne Jebsen. Hunton ble sertifisert som Miljøfyrtårn i 2021. Den nye biogassbilen vil kjøre fullastet med trefiberisolasjon og andre trefiberplater til kundene på Innlandet.

Toten Transport sin miljøpolicy er å være blant de fremste i bransjen mht miljøfokus.

–  Vi skal ha en moderne bilpark og kjører mye gods på faste ruter, både for å fylle biler helt opp og for å skaffe gods i retur på bilene. På denne måten reduserer vi CO2-utslipp, sier Finn Martinsen, administrerende direktør i Toten Transport.

 

Trenger forutsigbare rammebetingelser

Regjeringen har vedtatt mål om at 50 prosent av nye lastebiler skal være nullutslippskjøretøy innen 2030. Nylig ble det imidlertid kjent at Enova fra 1. juni avvikler støtten til kjøp av biogasskjøretøy. I fjor kuttet de ordningen med støtte til utbygging av biogass fyllestasjoner.

–  Støtteordningene for innkjøp av biler og utbygging av infrastruktur har vært et viktig incentiv. Både Toten Transport og Hunton er villige til å betale mer for å få til det grønne skiftet, og vil fortsette å jobbe for å redusere utslippene på transport, men nå innser vi at det ikke vil skje i den farten vi hadde håpet på, sier Jebsen.

–  Vi er glade for å ha mottatt støtten, men ønsker oss mer forutsigbare rammebetingelser fremover, sier Finn Martinsen.

 

For nærmere informasjon kontakt:
Arne Jebsen, administrerende direktør Hunton Fiber: tlf +47 91 32 59 04