Hunton en av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris for 2018

Publisert: 29. november 2018    

For femte året på rad deler Norsk Landbrukssamvirke ut Innovasjonsprisen til personer eller bedrifter som har turt å satse på innovasjon innen bioøkonomien.

Hunton Fiber AS er en av tre nominerte til landbrukets Innovasjonspris. Ved å benytte restmaterialet fra trelastproduksjon til bærekraftig isolasjon i bygg vil det redusere klimautslipp og øke verdiskapingen i norsk skognæring. Hele artikkelen med begrunnelse og video finner du her, på Norsk Landbrukssamvirke sine websider (ekstern link).

«– Å ta i bruk overskuddsmateriale for å lage nye bærekraftige produkter er helt essensielt i bioøkonomien, sier fagsjef for innovasjon og forskning i Norsk Landbrukssamvirke, Åge Klepp.»