Hunton har blitt Miljøfyrtårn

Publisert: 28. juni 2021    

Hunton lager fremtidsrettede byggematerialer basert på tre og trefiber, som selges til en rekke land. Etter et solid miljøarbeid i bedriften overrakte Gjøvik kommune Miljøfyrtårn-sertifikatet til Hunton sist torsdag.

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifiseringsløsning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Miljøfyrtårn er godkjent som miljødokumentasjon og anerkjent ved offentlige innkjøp, i tillegg til å være anerkjent som miljøsystem av EU.

– Vi opplever at markedet i økende grad er opptatt av klima og sirkulærøkonomi. En solid innsats er lagt ned for å bli sertifisert som Miljøfyrtårn, forteller administrerende direktør Arne Jebsen i Hunton Fiber AS.

Miljørådgiver Frode Pålsrud og HMS- og Kvalitetssjef Vera Sjørlie Hestnes mottok Miljøfyrtårn-sertifikat for Hunton.

Et godt verktøy for kontinuerlig forbedring

Miljørådgiver i Hunton, Frode Pålsrud, har hatt et overordnet ansvar for å få sertifiseringen i havn.

– Vi har opplevd miljøfyrtårn-prosessen som en god og lærerik prosess som har gitt oss mange tanker og idéer. Den har bidratt til involvering og nyttige diskusjoner blant ansatte i store deler av organisasjonen vår, og sikret fremdrift, sier Pålsrud.

Miljøfyrtårnsertifiseringen er ikke minst et godt verktøy for det videre arbeidet, og selskapet har identifisert tydelige KPI’er, handlingsplaner og tiltak for å nå målene som er satt.

– Miljøarbeidet er viktig for oss, og vi ser det som vårt samfunnsansvar å jobbe for å redusere vår negative miljø- og klimapåvirkning. Dette omfatter store deler av organisasjonen vår, oppgavene vi skal løse, og ikke minst hvordan vi løser de. Vi tror at morgendagens vinnere er de bedriftene som tar ansvar, er transparente og fremtidsrettede. Og det vil Hunton være, avslutter Jebsen.