Hunton mottar støtte til utvikling av «BioBoard»

Hunton har mottatt støtte fra Forskningsrådet for å utvikle en ny porøs plate for alle bygningskategorier med et lavt klimafotavtrykk. RISE PFI og RISE Fire Research er med som innovasjonspartnere i utviklingsprosjektet.

Publisert: 25. mars 2024    

Utviklingsprosjektet har høye ambisjoner. Den nye platen skal kunne benyttes i alle bygningskategorier og inneholde inntil 25% sirkulært råstoff, samtidig som det ikke skal kompromisses på verken mekaniske egenskaper eller holdbarhet.

–  Bruk av returfiber vil gi et betydelig bidrag til sirkulær utnyttelse av norske skogsråvarer, og til materialgjenvinning av fiberkvaliteter som vanligvis går til forbrenning, sier FoU senioringeniør i Hunton, Inger Gamme. Samtidig kan utnyttelse av returfiber komme med flere betydelige utfordringer i form av behov for rensing og kvalitetskontroll. Innovative løsninger for energieffektivisering, plateholdbarhet og optimalisering av trefiberegenskaper skal på plass, sier Gamme.

En annen nøkkelinnovasjon i prosjektet er at platen skal kunne innfri branntekniske krav uavhengig av bygningskategori.

–  Dette vil gjøre at platene kan brukes i høye bygg, og vil dermed gi oss tilgang til et stort nytt marked, sier Gamme.

BioBoard-prosjektet vil gi store positive miljøbidrag og gi en god utnyttelse av de skogbaserte verdikjedene. Prosjektet er del-finansiert av Forskningsrådet.

RISE PFI og RISE Fire Research besøkte Hunton I anledning kick-off på prosjektet.

RISE PFI og RISE Fire Research besøkte Hunton i anledning kick-off på prosjektet.