Verdier

Troverdig og fremtidsrettet.

I Norge har vi brukt tre som byggemateriale i hundrevis av år. Denne erfaringen har gitt Hunton et solid fundament, og allerede da Hunton ble startet, i 1889, var målet klart: Vi skulle produsere markedets beste byggløsninger.

I løpet av bedriftens snart 130 år lange historie, har vi vært utsatt for gjentatte branner og sviktende konjunkturer. Gang på gang har vi reist oss og tatt med oss lærdommen videre. Motgangen har blant annet medvirket til omstilling og nytenking, og ikke minst har vi sett viktigheten av å være årvåkne overfor kundens behov. Dette bidrar til at vi lytter og leverer produkter som gjør kunden enda bedre.

Vi er stolte av historien vår, men vi ser oss ikke mer tilbake enn at vi kan fokusere på fremtiden. For å kunne utvikle solide og fremtidsrettede byggløsninger rekrutterer vi eksperter fra hele verden. For vi vet at kunnskap – og skog – er den nye oljen.

Kunnskapen vår deler vi med myndigheter og andre forskningsmiljøer i fora hvor morgendagens byggevareindustri formes, og i 2014 etablerte vi Hunton-akademiet hvor vi deler produktene og kunnskapen vår med byggmesterne.

Hvordan fremtiden vil bli, er det ingen som vet. Men det vi er helt sikre på, er at kvaliteten på våre unike løsninger vil bli enda mer etterspurte og verdsatte – blant annet fordi tre som naturlig råstoff gir et lavt klimafotavtrykk.