Naturlig råvare

Et naturlig råstoff er et råstoff som kommer fra trær, planter, dyr eller sjøbunn. Tre er en fornybar råvare med mange gode egenskaper og fordeler og med lang leve- og brukstid.

Tre er naturens egen råvare. Hunton lager trefiber av flis som kommer fra et miljøsertifisert skogbruk. I Norge drives skogen etter strenge regler. For hvert tre som hugges plantes det ikke bare ett, men tre nye trær. På denne måten videreføres naturens kretsløp.

Den beste delen av treet blir til byggematerialer. Flis blir til trefiberisolasjon. Dette er den minst verdifulle delen av tømmerstokken, men ikke for oss. Restkapp fra sagbruket blir nemlig til vår ressurs, hvor vi gjør flisen om til produkter. Slik bidrar vi til å utnytte hele tømmeret på en naturlig og bærekraftig måte.

Tre er et organisk råstoff med mange fordeler:

Tre binder karbon
CO2 utgjør den største andelen av de menneskeskapte klimagassene. Tre er det eneste byggematerialet som binder karbon. Når treet hugges for å gjøres om til produkter forlenges bindingstiden ytterligere. Produktene vi produserer lagrer vesentlig mer karbon enn den CO2 som slippes ut ved produksjon. Samlet sett blir det derfor lagring fremfor utslipp*.

Lang holdbarhet
Levetiden til trevirket avhenger av treets naturlige holdbarhet samt behandlingen av trevirket. Treproduktet vil kunne fungerer i århundrer!

Sterkt
Trematerialer er sterke og stive, men allikevel formbare, noe som gir store arkitektoniske muligheter. I tillegg er treet lett i forhold til mange andre byggematerialer. Dette gjør håndtering enklere og transporten økonomisk.

Allsidig
Tre er et organisk og levende materiale som finnes i mange slag, og hvert enkelt har forskjellig utseende og ulike egenskaper og kvaliteter.

Estetisk
Som et klassisk materiale med store variasjoner, appellerer tre til de fleste.

Isolerer varme og lyd
Trefiber er en termisk masse som fungerer som et varmebatteri som lades opp og avgir varmen over tid. Dette gir stabil innetemperatur: Om sommeren blir ikke bygningen like opphetet, og om vinteren blir den ikke like raskt kald. I tillegg absorberer og demper treet lyd svært godt.

Regulerer fukt
Tre er et hygroskopisk materiale og har derfor svært gode fukthåndterende egenskaper.

Resirkuleres
Tre kan resirkuleres, gjenbrukes og gjenvinnes som nye produkter eller brukes som bioenergi.

Tradisjonsrikt
Norge har lange tradisjoner for å bruke tre som byggemateriale. Faktisk er de eldste trebygningene våre omtrent 1000 år gamle.

Miljøfokus
Det er naturen som skaper våre råvarer og derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Vi har i mange år stilt krav til både oss selv og våre leverandører om at trevirket vi kjøper skal komme fra skog som har gjenplantingsprogrammer. Hunton bruker derfor kun PEFC sertifiserte leverandører til egen produserte produkter. Alle våre produkter er CE merket.

Kildehenvisninger:
* Mjøsen skog, https://www.hunton.no/nyheter/fra-flis-til-trefiber/, 2019