Tre er vår viktigste råvare

Et naturlig råstoff er et råstoff som kommer fra trær, planter, dyr eller sjøbunn. Tre er en naturlig og fornybar råvare med mange gode egenskaper og materialer av tre har gode fortutsetninger for en lang leve- og brukstid.

Hunton produserer trefiber av granflis som kommer fra et PEFC™-sertifisert skogsbruk. I Norge drives skogen efter strenge regler. Alt trevirke vi kjøper kommer fra miljøsertifisert skog som har gjenplantingsprogram. Slik føres naturens eget kretsløp videre.

Den største delen av treet blir til byggmaterialer. Treflis, som er et restprodukt fra sagbruket, blir vår ressurs. Av treflis lager vi trefiber, som er den største og viktigste råvaren i våre trefiberbaserte byggematerialer.

Tre er et organisk materiale med mange fordeler:

Tre binder karbon
CO2 utgjør den største andelen av de menneskeskapte klimagassene. Tre er det eneste byggematerialet som binder karbon. Når treet hugges for å gjøres om til produkter forlenges bindingstiden ytterligere. Produktene vi produserer vil gjennom livsløpet lagre vesentlig mer karbon enn den CO2 som slippes ut ved produksjon. Samlet sett blir det derfor lagring fremfor utslipp.

Sterkt materiale med lang holdbarhet
Tre er et organisk og levende materiale som finnes i mange slag, og hvert enkelt har forskjellig utseende og ulike egenskaper og kvaliteter. Trematerialer er sterke og stive, men allikevel formbare, noe som gir store arkitektoniske muligheter. I tillegg er treet lett i forhold til mange andre byggematerialer. Dette gjør håndtering enklere og transporten økonomisk.

Levetiden til trevirket avhenger av treets naturlige holdbarhet samt behandlingen av trevirket. Materialer av tre vil kunne fungerer i århundrer!

Tre er en termisk masse
Tre er en termisk masse som har god varmelagringsevne.

Hygroskopisk materiale
Tre har gode fukthåndterende egenskaper. Treets hygroskopiske egenskaper gjør at det opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet.

Tradisjonsrikt og trendy
Norge har en lange tradisjoner for å bruke tre som byggemateriale. Faktisk er de eldste trebygningene våre omtrent 1000 år gamle. Samtidig har tre neppe vært mer trendy, enten som det eneste byggematerialet i et bygg, eller i kombinasjon med andre.