Naturlig råvare

Et naturlig råstoff er et råstoff som kommer fra trær, planter, dyr eller sjøbunn. Tre er en fornybar råvare med mange gode egenskaper og fordeler og med lang leve- og brukstid.

Hunton produserar trefiber av granflis som kommer fra et PEFC™-sertifisert skogsbruk. I Norge drives skogen efter strenga regler. Alt trevirke vi kjper kommer fra miljøsertifisert skog som har gjenplantingsprogram. Slik føres naturens eget kretsløp videre.

Den største delen av treet blir til byggmaterialer. Treflis, som er et restprodukt fra sagbruket, blir vår ressurs. Av treflis lager vi trefiber, som er den største og viktigste råvaren i våra trefiberbaserte byggematerialer.

Tre er et organisk materiale med mange fordeler:

Tre binder karbon
CO2 utgjør den største andelen av de menneskeskapte klimagassene. Tre er det eneste byggematerialet som binder karbon. Når treet hugges for å gjøres om til produkter forlenges bindingstiden ytterligere. Produktene vi produserer lagrer vesentlig mer karbon enn den CO2 som slippes ut ved produksjon. Samlet sett blir det derfor lagring fremfor utslipp*.

Lang holdbarhet
Levetiden til trevirket avhenger av treets naturlige holdbarhet samt behandlingen av trevirket. Treproduktet vil kunne fungerer i århundrer!

Sterkt
Trematerialer er sterke og stive, men allikevel formbare, noe som gir store arkitektoniske muligheter. I tillegg er treet lett i forhold til mange andre byggematerialer. Dette gjør håndtering enklere og transporten økonomisk.

Allsidig
Tre er et organisk og levende materiale som finnes i mange slag, og hvert enkelt har forskjellig utseende og ulike egenskaper og kvaliteter.

Estetisk
Som et klassisk materiale med store variasjoner, appellerer tre til de fleste.

Tre er en termisk masse

Tre är en termisk masse som värmes opp og avgir varmen over tid. Detta gir stabil innetemperatur: om sommeren blir ikke bygningen like opphetet, og om vinteren blir den ikke like raskt kald. I tillegg absorberer og demper treet lyd veldig godt.

Regulerer fukt
Tre er et hygroskopisk materiale og har derfor gode fukthåndterende egenskaper.

Tradisjonsrikt og trendy
Norge har en lange tradisjoner for å bruke tre som byggemateriale. Faktisk er de eldste trebygningene våre omtrent 1000 år gamle. Samtidig har tre neppe vært mer trendy, enten som det eneste byggematerialet i et bygg, eller i kombinasjon med andre.