Naturens mest fordelaktige råstoff

Et naturlig råstoff er et råstoff som kommer fra planter, dyr eller sjøbunn. Fordelen med naturlige råstoffer er gjerne at de er bærekraftige, bidrar til et bedre inneklima og bedre helse, de er tidløse og vakre, og blir de ivaretatt så har de lang leve- og brukstid.

Tre er et organisk råstoff med mange fordeler:

Miljøvennlig

Trær og treprodukter binder karbon. CO2* utgjør den største andelen av de menneskeskapte klimagassene. Tre er det eneste byggematerialet som binder karbon, og når trevirket brukes i produksjon, og så eventuelt resirkuleres, forlenges bindingstiden ytterligere, noe som bidrar betraktelig til å redusere karbonfotavtrykket.

*CO2 består av ett karbon- og to oksygenatomer.

 

Lang holdbarhet

Levetiden til trevirket avhenger av treets naturlige holdbarhet samt behandlingen av trevirket. Treproduktet vil kunne fungerer i århundrer!

Som andre organiske råstoffer er også treet nedbrytbart. I Norge er det sopp som er den største årsaken til redusert levetid hos trevirket. En utforming av trematerialet som holder fuktnivået under 20 %, vil bidra til motvirkning av soppangrep.

 

Sterkt

Trematerialer er sterke og stive, men allikevel formbare, noe som gir store arkitektoniske muligheter. I tillegg er treet lett i forhold til mange andre byggematerialer. Dette gjør håndtering enklere og transporten økonomisk.

 

Allsidig

Tre er et organisk og levende materiale som finnes i mange slag, og hvert enkelt har forskjellig utseende og ulike egenskaper og kvaliteter.

 

Estetisk

Som et klassisk materiale med store variasjoner, appellerer tre til de fleste.

 

Brannhemmende

Treverkets naturlige egenskaper sørger for at for eksempel trefiberisolasjon forkulles ved brann og dermed beskytter konstruksjonen fra flammene. I tillegg er isolasjonen tilsatt en naturlig brannhemmer bestående av ammoniumpolyfosfat som ytterligere forsterker forkullingsprosessen rundt isolasjonen når en eventull flamme treffer.

 

Isolerer varme og lyd

Trefiber er en termisk masse som fungerer som et varmebatteri som lades opp og avgir varmen over tid. Dette gir stabil innetemperatur: Om sommeren blir ikke bygningen like opphetet, og om vinteren blir den ikke like raskt kald. I tillegg absorberer og demper treet lyd svært godt.

 

Regulerer fukt

Trefiber suger opp og transporterer bort fuktighet i takt med omgivelsene.

God fukttransport kan forhindre fuktskader, noe som igjen motvirker soppangrep som igjen gir bedre inneklima og bedre helse.

 

Fornybart

Tre er svært godt egnet for resirkulering, enten det gjenbrukes, gjenvinnes som nytt produkt eller brukes som bioenergi.

 

Tradisjonsrikt

Norge har lange tradisjoner for å bruke tre som byggemateriale. Faktisk er de eldste trebygningene våre omtrent 1000 år gamle.

 

Hva er en trestamme?

Fra ytterst til innerst består en trestamme av:

  • bark (døde celler som beskytter treet)
  • bast (levende celler som frakter treets byggestoffer)
  • kambium (består av celler som deler seg hvorpå produksjon av trematerialet realiseres)
  • yteved/geite (levende celler som transporterer vann og næringsstoffer)
  • kjerneved (døde celler som fungerer som lagringsplass for stoffer det ikke er behov for lenger)

 

Miljø

Det er naturen som skaper våre råvarer og derfor har Hunton fokus på miljø fra flis til sluttbruker. Vi har i mange år stilt krav til både oss selv og våre leverandører om at trevirket vi kjøper skal komme fra skog som har gjenplantingsprogrammer. Hunton bruker derfor kun PEFC sertifiserte leverandører til egen produserte produkter. Alle våre produkter er CE merket.