Vi er Hunton

Hunton er en av Nordens ledende produsenter av byggematerialer basert på tre og trefiber. Byggematerialene kan enkelt settes sammen i systemer for vegg, gulv og tak som gjør det enkelt å bygge fremtidsrettet og solid.

Treflis er Huntons viktigste råstoff. Flisen vi bruker kommer fra grantrær som gjennom mange år har vokst seg store og kraftige i skogene på Innlandet. Tømmerstokkene bearbeides av sagbrukene som utnytter dem maksimalt. Den største delen av stokken blir til trelast, og den ytterste delen blir til flis. I fabrikkene våre defibreres flis til trefiber. Av trefiber lager vi byggematerialer, som trefiberisolasjon. Slik blir våre produkter laget av en kortreist og fornybar råvare.

All flis vi bruker er PEFC™-sertifisert som betyr at skogen er bærekraftig forvaltet, drives etter strenge regler og har gjenplantingsprogram. På denne måten videreføres naturens kretsløp.

Historien vår starter med produksjon av trepapp basert på egenprodusert tremasse i 1889. Helt siden da har vi utviklet og produsert kvalitetsprodukter for bygg og anlegg i fabrikken vår på Gjøvik – som vindtett, undertak og stubbeloft. Med et ønske om å tilby kortreist trefiberisolasjon til det nordiske markedet åpnet vi ny fabrikk på Skjerven i 2019, som på sikt vil skape 40-60 nye lokale arbeidsplasser

Å bygge i tre er å kombinere stolte tradisjoner med fremtidsrettet byggeri. Derfor mener vi at alle gode ting er tre.

Våre verdier

Troverdig, fremtidsrettet, lagspiller.

I Norge har vi brukt tre som byggemateriale i hundrevis av år. Denne erfaringen har gitt Hunton et solid fundament, og allerede da Hunton ble startet, i 1889, var målet klart: Vi skulle produsere markedets beste byggløsninger.

Vi er stolte av historien vår, men vi ser oss ikke mer tilbake enn at vi kan fokusere på fremtiden. For å kunne utvikle solide og fremtidsrettede byggløsninger rekrutterer vi eksperter fra hele verden. For vi vet at kunnskap – og skog – er den nye oljen.

Kunnskapen vår deler vi med myndigheter og andre forskningsmiljøer i fora hvor morgendagens byggevareindustri formes, og i 2014 etablerte vi Hunton-akademiet hvor vi deler produktene og kunnskapen vår med byggmesterne.

Hvordan fremtiden vil bli, er det ingen som vet. Men det vi er helt sikre på, er at kvaliteten på våre unike løsninger vil bli enda mer etterspurte og verdsatte – blant annet fordi tre som naturlig råstoff gir et lavt klimafotavtrykk.