Vi gjør byggeplanleggingen enklere for deg!

Enklere planlegging og budsjettering med Hunton Komplett™

En av de mest tidkrevende oppgavene i de tidlige fasene av et byggeprosjekt er å vurdere hva slags materialer som skal brukes, hvor mye det er behov for og å innhente priser på dem. Det betyr i mange tilfeller at du må forholde deg til flere leverandører og bruke mye tid på å få en oversikt over hva totalsummen blir.

Dette kan Hunton gjøre veldig mye enklere for deg. Det henger sammen med at vi produserer mange av de viktige bestanddelene som inngår i å reise både hus, hytter, tilbygg og industribygg, slik som:

  • Hunton I-bjelke og limtre
  • Vindsperre
  • Undertak
  • Isolasjon
  • Trinnlydplater

– Vi har dyktige fagfolk som har inngående kunnskap om produktene og mengde- og prisberegning til ulike prosjekter. Nå har vi samlet kompetansen og produktene våre i det vi kaller for Hunton Komplett™, slik at du kan få et samlet prisestimat på alle våre produkter til ditt neste prosjekt, sier Key Account Manager Joakim Bang.

Send oss dine byggetegninger

Hunton Komplett™ er svært enkelt å forholde seg til og det eneste du trenger å gjøre er å fylle ut et skjema på våre nettsider. Her gir du oss informasjon om hvem du er, hvor du bor og hvilken byggevarekjede du ønsker å handle produktene fra. I tillegg må du legge ved en byggetegning av prosjektet. Vi stiller ingen spesielle krav til tegningen ut over at den må vise snitt og plan, samt være målbar. Den trenger med andre ord ikke leveres i et spesifikt format, men kan eksempelvis være en PDF fra arkitekt.

Når vi mottar skjema og tegninger setter våre fagfolk seg ned for å gjøre mengde- og prisberegninger av prosjektet, og i løpet av ganske kort tid får du et prisestimat av oss. Da vi allerede vet hvor du ønsker å kjøpe produktene, er påslag fra byggevarekjeden allerede lagt inn i estimatet.

Trebasert helhet

Velger du Hunton Komplett får du ikke bare tidsbesparelser ved at vi står for beregningen av pris og mengde. Da våre produkter er laget av trefiber, får du også de gode egenskapene til treverk i alle produktene som inngår i Hunton Komplett.

En av de viktigste egenskapene er at trefiber er hygroskopisk, som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet. Dette bidrar også til en «pustende» konstruksjon. Fordelene ved trebaserte produkter forsterkes dersom de brukes i store deler av et bygg. Da får du får materialer med like egenskaper, og et solid bygg som det er behagelig å bo i. Nettopp dette får du ved å velge Hunton Komplett.

På mange måter kan vi si at prinsippet bak Hunton Komplett er å ta vare på de gamle byggetradisjonene, der bruk av tre alltid har stått helt sentralt. Vår tilnærming er at treverk er like solid som det alltid har vært, men gjennom produktutvikling og innovasjon har vi modernisert måtene vi jobber på og utviklet produkter som imøtekommer moderne krav til blant annet U-verdi, tetthet og lydisolering.

Alle produktene som inngår i konseptet, har selvsagt tekniske godkjenninger fra SINTEF.

Er et miljøvalg

Valg av treverk eller trebaserte materialer er dessuten et miljøvalg, og i Treindustriens lille grønne fra Trefokus fremheves det at treprodukter kan bidra til å motvirke drivhuseffekten. Tall fra Grønn Byggallianse viser dessuten at ca. 40 % av alle produserte materialer i samfunnet brukes til bygg, så det mye å hente på å dreie over mot større bruk av treverk.

Huntons viktigste råstoff er granflis, som er et restprodukt fra sagbrukene. Alt trevirket vi kommer fra 100% PEFC™-sertifisert skog med gjenplantingsprogrammer. På den måten bidrar vi til at naturens kretsløp kan fortsette.

Hunton Komplett™ er for alle

Både privatpersoner og profesjonelle brukere kan ta kontakt med oss for å få prisestimater på Hunton Komplett. For privatpersoner gir estimatet og mengdeberegningen et godt bidrag til bedre planlegging og budsjettering av kommende prosjekter, men kan også brukes som grunnlag for dialog med fagfolk som eventuelt skal gjøre jobben.

For profesjonelle brukere er også bedre planlegging en fordel, men minst like viktig er trolig at vi kan bidra til å frigjøre tid. Et estimat på Hunton Komplett et er selvsagt også mulig å underlag for å lage tilbud eller delta i anbudskonkurranser.

 

HUNTONHUSET_008

HUNTONHUSET_008

LONER_HUNTON_SVAL ARKITEKTUR

LONER_HUNTON_SVAL ARKITEKTUR

Design uten navn (4)

Design uten navn (4)