mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Total tykkelse

0 mm


U-verdi

0U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi.

Materialenes varmelagringskapasitet medtas dessverre ikke i beregning av U-verdi men effekten vil forskyve temperatur-svingninger og gi bedre opplevd varmeisolasjonsevne.

Beregning er basert på Byggforskserien 471.008. Kuldebroer er ikke vurdert i denne beregningen. Stender rundt vinduer er 8%. Alle beregninger og resultater er kun til informasjon og må kontrolleres av en sakkyndig person. Hunton kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle feil.

U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi.

Materialenes varmelagringskapasitet medtas dessverre ikke i beregning av U-verdi men effekten vil forskyve temperatur-svingninger og gi bedre opplevd varmeisolasjonsevne. Nativo Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som mineralull.

Beregning er basert på Byggforskserien 471.008. Kuldebroer er ikke vurdert i denne beregningen. Alle beregninger og resultater er kun til informasjon og må kontrolleres av en sakkyndig person. Hunton kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle feil.


Huntonveggen

Få en vegg som bare består av Huntons produkter

Se produkt

Huntontaket

Få et tak som består utelukkende av Huntons produkter

Se produkt