mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

Total tykkelse

0 mm


U-verdi

0U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi.

Materialenes varmelagringskapasitet medtas dessverre ikke i beregning av U-verdi men effekten vil forskyve temperatur-svingninger og gi bedre opplevd varmeisolasjonsevne.

Beregning er basert på Byggforskserien 471.008. Kuldebroer er ikke vurdert i denne beregningen. Stender rundt vinduer er 8%. Alle beregninger og resultater er kun til informasjon og må kontrolleres av en sakkyndig person. Hunton kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle feil.

U-verdi (W/m²K) eller varmegjennomgangskoeffisient er et standardisert mål på hvor lett en bygningsdel slipper gjennom varme. U-verdien angir hvor mye varme målt i watt (W) som kan strømme gjennom et areal på 1m² ved en konstant temperaturforskjell på 1 K (1 Kelvin = 1 °C) mellom omgivelsene på varm og kald side av konstruksjonen. En godt isolert bygningsdel har derfor lav U-verdi.

Materialenes varmelagringskapasitet medtas dessverre ikke i beregning av U-verdi men effekten vil forskyve temperatur-svingninger og gi bedre opplevd varmeisolasjonsevne. Nativo Trefiberisolasjon har dobbelt så høy varmelagringskapasitet som mineralull.

Beregning er basert på Byggforskserien 471.008. Kuldebroer er ikke vurdert i denne beregningen. Alle beregninger og resultater er kun til informasjon og må kontrolleres av en sakkyndig person. Hunton kan ikke gjøres ansvarlig for eventuelle feil.