Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater

Isolasjon laget av naturlig trefiber.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plate er en isolasjon basert på naturlig trefiber. Varmelagringsevnen er utmerket, og isolasjonsplatene kan brukes i vegger og tak.

Hvorfor velge Nativo Trefiberisolasjon Plate:

 • isolasjon basert på fornybar råvare (trefiber)
 • formstabil og synker ikke
 • lavere konveksjon enn andre typer blåseisolasjon
 • gode fukthåndterende egenskaper
 • lyddempende
 • resirkulerbar
 • gir stabile innetemperaturer – svalt om sommeren, lunt om vinteren
 • irriterer ikke hud og luftveier og gir ikke utslett
 • teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk

Nativo Trefiberisolasjon Plater – ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hvor får du tak i Nativo?

Lurer du på hvor du kan kjøpe Nativo Trefiberisolasjon? Se oversikt over forhandlere som lagerfører Nativo Trefiberisolasjon plater.

Reduser ditt COavtrykk

Ved å benytte Nativo Trefiberisolasjon Plate bidrar du til å redusere utslippene av CO2 og andre drivhusgasser. Isolasjonsplatene blir produsert av bærekraftig skogbruk og er 100 % gjenvinnbare. Det naturlige materialet bidrar til et sunt inneklima og kan håndteres uten at man får irritasjoner eller utslett. Les mer om dette i brosjyren «Isolere fornybart og lagre CO2»  

Nativo Trefiberisolasjon Plate er et riktig valg for øko-vennlige byggverk.
Nativo Trefiberisolasjon Plate er basert på naturlig trefiber og en bærekraftig isolasjon på både kort og lang sikt. Trær binder CO2, og ved å bruke gammel skog og å plante ny skog, bidrar isolasjon av trefiber til å forlenge denne lagringssyklusen.

Teknisk Godkjenning

Nativo Trefiberisolasjon Plate har Teknisk Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Dette betyr at isolasjonen overholder kravene som stilles i byggteknisk forskrift.

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Trefiberisolasjon Plate

Reduserer kondens

Fuktig luft vil alltid være til stede både inne i og utenfor et hus. Samtidig vil denne luftfuktigheten inne og ute alltid prøve å utjevne seg, og fuktvandring gjennom en konstruksjon pågår således kontinuerlig.

Denne fukten under bevegelse vil kunne kondensere i isolasjon i vegger eller tak i boligen din, blant annet som følge av store temperatursvingninger mellom dag og natt samt stor fuktpåkjenning (damptrykk) fra utsiden eller innsiden av bygningen.

Nativo Trefiberisolasjon Plate har opptil ti ganger større evne enn mineralull til å oppta, transportere og avgi fukt ut av vegger og tak. Denne egenskapen er viktig da temperaturene i det nordiske klimaet raskt endres, noe som gjør at faren for kondensering øker.

Nativo Trefiberisolasjon Plate gir stabile og forutsigbare konstruksjonsegenskaper som tåler det tøffe klimaet med store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.

Varmelagringsevne

Høy varmelagringskapasitet gir varmere temperaturer innendørs om vinteren, og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Sammenlignet med isolasjon av mineralull (glassull og steinull) har Nativo Trefiberisolasjon Plate i overkant dobbel så høy varmelagringskapasitet pr. kg masse. Nativo Trefiberisolasjon Plate installeres med opptil tre ganger så mange kg som isolasjon av mineralull pr. m2, og krever således en minimal tilført energimengde for å opprettholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs hele året igjennom.

I praksis kan varmelagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter at ilden har slukket.

Denne videoen viser akkurat hvor god varmelagringskapasitet isolasjon av trefiber har, sammenlignet med mineralull:

Brannhemmende

Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper gjør at den forkuller ved brann, akkurat slik treverk gjør. Isolasjonen er i tillegg tilsatt et naturlig brannhemmende stoff som også finnes i brannslokningsapparat. Stoffet består av nitrogen og fosfor (ammoniumsulfat), som ytterligere forsterker forkullingsprosessen ved å oppta oksygenet rundt isolasjonen ved en eventuell brann.

Tre smelter ikke, men brenner med tilnærmet konstant hastighet. Dette gjør at en eventuell brann vil utvikle seg forutsigbart. Med sin lave varmeledningsevne gir tre en minimal temperaturøkning på ueksponerte sider.

Blir vegger og tak tykkere dersom man velger trefiberisolasjon?

Vegger og tak blir ikke tykkere dersom man velger isolasjon av trefiber fremfor mineralull. Med 250 mm trefiberisolasjon i vegg og 300 mm trefiberisolasjon i tak er du innenfor U-verdikravet i henhold til Teknisk forskrift.

Hvilken Lambdaverdi har trefiberisolasjon?

Nativo Trefiberisolasjon Plate har 0,038 W/mK. Trefiber har, på grunn av varmelagringskapasiteten, et veldig lavt varmetap, noe som gir mindre behov for tilført energi om vinteren og jevnere og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Bruk av trefiberisolasjon i et bærekraftig, «pustende» bygg

Svenske Woodisol har produsert en informativ film som tar for seg bruk av trefiberisolasjon i vegg, tak og gulv. Et komplett system som gjør det enklere å bygge boliger som «puster» og gir et godt inneklima.

Anbefalt av de riktige menneskene. Av de riktige grunnene.

Hunton har satt i gang kampanjen ”Den mest anbefalte” med mål om å gjøre trefiberisolasjon til den beste og mest anbefalte løsningen for miljøriktige bygg. Vi har samlet våre ambassadører som forteller hvorfor de foretrekker og anbefaler trefiber fremfor noe annet. Les mer

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plate

ProduktArt.nr / NOBBNrTykkelse BreddeLengde
Antall pr. pallVekt pr. pall [kg]m2 pr. pall Densitet
p [kg/m³]
Varmeledningsevne
λ [W/mK]
Nativo Trefiberisolasjon plate9725 / 3123094950565 12209018662,03500,038
Nativo Trefiberisolasjon plate9726 / 31230964100565 12204817033,09500,038
Nativo Trefiberisolasjon plate9732 / 53079717
150565 1220500,038
Nativo Trefiberisolasjon plate9727 / 31230980200565 12202417016,54 500,038
Hunton Isolasjonsag4993 / 45876823120620
Andre dimensjoner og leveransetid på forespørsel. Frakt tilkommer.
Ved skjæring av isolasjon anbefaler vi en elektrisk sag, f.eks. Bosch GFZ 16-35 AC, med tilhørende blad «Wellenschliffmesser TF 350 WM» (forhandles ikke av Hunton).
Filnavn
Kategori
Last ned
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Håndbok
 • Håndbok
Isolere og lagre CO2
 • Håndbok
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater FDV
 • FDV
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater SDS
 • Sikkerhetsdatablad
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plate ECO-product
 • Miljødokumentasjon
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater
 • Håndbok
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater TG 20440
 • Teknisk Godkjenning
pakke_50mm_100mm_frilagt_med_skygge

pakke_50mm_100mm_frilagt_med_skygge

plakat

plakat

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Plater

Sinnasnekkern fasade trefiberisolasjon

Sinnasnekkern fasade trefiberisolasjon

Sinnasnekkern utvendig

Sinnasnekkern utvendig