Hunton Undertak™

Undertak og vindsperre i ett og samme produkt.

Hunton Undertak ™ er et forenklet undertak som kombinerer undertak og vindsperre. Undertaksplatene kan brukes i kalde og isolerte takkonstruksjoner.

Hvorfor velge Hunton Undertak™:

 • Diffusjonsåpent undertak
 • Enkelt å jobbe med, lav vekt
 • Håndterer kondens og reduserer fuktskader
 • Vindavstivende og isolerende
 • Skråbånd er unødvendig
 • Not og fjær forbindelse gir rask montering
 • Trefiberplate med flis fra granskog som viktigste råstoff – en naturlig og fornybar råvare
 • Teknisk godkjenning fra SINTEF

 

Hunton Undertak – et trygt valg

Hunton Undertak er trefiberplater som er raske og enkle å legge da man starter ved raft og monterer opp mot mønet. Sammen med løpende montering av sløyfer og lekter gir dette en sikker arbeidsplass. Hunton Undertak™ er testet og klarert under de tøffeste klimatiske forhold.

Håndterer kondens og reduserer fuktskader

Hunton Undertak har hygroskopiske egenskaper. Dette betyr at undertaket håndterer kondens som oppstår i bygget i takt med fuktendringer i omgivelsene. Denne egenskapen er viktig når temperatursvingninger (duggpunktet) skjer raskt, noe som kan medføre kondensering på innsiden av vindsperren. Bruk av Hunton Vindtett Plus vil derfor redusere skader som kan oppstå av kondens.

Enkel montering

Hunton Undertak er både undertak og vindsperre i ett. Det vil si at man kun har lufting av takkonstruksjonen på oversiden av undertaket. Platen er en 18 mm porøs trefiberplate som benyttes i isolerte skrå tretak. Særlig er den egnet i tak som totalisoleres fra takfot til møne, og i tak som skal isoleres på et senere tidspunkt.

Med Hunton Undertak™ slipper du å legge inn en luftespalte mellom undertaket og vindsperren.Platen leveres med not og fjær på alle fire sider og er derfor meget enkel å legge.

Skråbånd er overflødig

Hunton Undertak gir god vindavstiving – faktisk så god at det ikke er nødvendig med skråband i tillegg. Dette gjør det enklere å bygge da man til sammenligning er nødt til å benytte skråbånd når man bruker duk-produkter.

Til nybygg og rehabilitering

Hunton Undertak er også meget godt egnet til tak som rehabiliteres. Platen kan legges direkte på gammel taktro (papp må fjernes). Isolasjon kan deretter legges til i underkant av den gamle taktroen.

Råstoff fra miljøsertifisert skog

Hunton Undertak™ er i all hovedsak laget av granflis fra PEFC™-sertifisert skogbruk.

Teknisk godkjennelse

Hunton Undertak™ er et gjennomprøvd kvalitetsprodukt. Platene har Teknisk
Godkjenning fra SINTEF. Platene er forutsatt å følge byggets livssyklus
som er definert til 60 år, jfr Teknisk Godkjenning 2190. Hunton Undertak™ passer
like godt på eldre hus og ved rehabilitering, som i nybygg.

SINTEF Teknisk Godkjenning Undertak™

Montering

Denne videoen viser montering av Hunton Undertak™:

Hunton Undertak™

ProduktArt.nr / NOBBNrTykkelseBreddeLengdeAntall pr.
pall
Vekt
pr.pall [kg]
m² pr. pallDensitet
[p=kg/m³]
Varmeledningsevne
λ(W/mK)
Vanndampmotstand Sd [m]
Hunton Undertak™5670 / 22512743185952420 100692144,002600,050,32
Hunton Undertak™5676 / 51557516255952420 84897121,002600,050,42
Hunton Undertak™ er profilert med not og fjær på alle sider. NB! Teknisk godkjennelse nr. 2190.
Nettomål pr. plate: 575 x 2400 mm.
Filnavn
Kategori
Last ned
PEFC – Extension letter 2021
PEFC Certification 2021
 • Sertifikat
Hunton Undertak Samsvarssertifikat 1019s
 • Samsvarssertifikat
Hunton Undertak TG 2190g
 • Teknisk Godkjenning
Hunton Undertak FDV
 • FDV
Hunton Undertak NEPD
 • EPD - Miljødeklarasjon
Hunton Undertak 25mm Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Undertak 18mm Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Undertak M1 sertifikat
 • Miljødokumentasjon
Hunton Undertak ECO-product
 • Miljødokumentasjon
Hunton Undertak Sikkerhetsdatablad
 • Sikkerhetsdatablad
Hunton Undertak Monteringsanvisning
 • Monteringsanvisning
Hunton Porøse Plater Håndbok
 • Håndbok
Hunton Undertak

Hunton Undertak