Hunton Undertak™

Undertak og vindsperre i ett og samme produkt.

Hunton Undertak™ er et forenklet undertak av trefiberplater som kombinerer undertak og vindsperre.
Undertaksplatene kan brukes i kalde- og isolerte takkonstruksjoner.

Hvorfor velge Hunton Undertak™:

 • Diffusjonsåpent undertak
 • Enkelt å jobbe med, lav vekt
 • Platene magasinerer fukt
 • Vindavstivende og isolerende
 • Skråbånd er unødvendig
 • Not og fjær forbindelse gir rask montering
 • Laget av fornybare råvarer
 • Teknisk godkjenning fra SINTEF Byggforsk

Hunton Undertak™ – et trygt valg

Hunton Undertak™ er trefiberplater som er raske og enkle å legge da man starter ved raft og monterer opp mot mønet. Sammen med løpende montering av sløyfer og lekter gir dette en sikker arbeidsplass. Hunton Undertak™ er testet og klarert under de tøffeste klimatiske forhold.

Magasinering av fukt

Hunton Undertak™ vil oppta og avgi fuktighet (hygroskopisk) i takt med fuktendringer i omgivelsene. Dette er en viktig egenskap da temperatursvingninger (duggpunktet) skjer raskt, noe som kan medføre kondensering på innsiden av undertaket. Hunton Undertak™ har mer enn tre ganger så god kondensopptaksevne som andre sammenlignbare undertaksprodukter.

Enkel montering

Hunton Undertak™ er både undertak og vindsperre i ett. Det vil si at man kun har lufting av takkonstruksjonen på oversiden av undertaket. Platen er en 18 mm porøs trefiberplate som benyttes i isolerte skrå tretak. Særlig er den egnet i tak som totalisoleres fra takfot til møne, og i tak som skal isoleres på et senere tidspunkt.

Med Hunton Undertak™ slipper du å legge inn en luftespalte mellom undertaket og vindsperren.Platen leveres med not og fjær på alle fire sider og er derfor meget enkel å legge.

Skråbånd er overflødig

Hunton Undertak™ gir god vindavstiving – faktisk så god at det ikke er nødvendig med skråband i tillegg. Dette gjør det enklere å bygge da man til sammenligning er nødt til å benytte skråbånd når man bruker duk-produkter.

Til nybygg og rehabilitering

Hunton Undertak™ er også meget godt egnet til tak som rehabiliteres. Platen kan legges direkte på gammel taktro (papp må fjernes). Isolasjon kan deretter legges til i underkant av den gamle taktroen.

Miljø

Hunton Undertak™ er laget av treflis som ellers ville gått til spille.
Skogen som blir brukt i produksjonen er PEFC™-sertifisert.

Teknisk godkjennelse

Hunton Undertak™ er et gjennomprøvd kvalitetsprodukt. Platene har Teknisk
Godkjenning fra SINTEF Byggforsk. Platene er forutsatt å følge byggets livssyklus
som er definert til 60 år, jfr Teknisk Godkjenning 2190. Hunton Undertak™ passer
like godt på eldre hus og ved rehabilitering, som i nybygg.

SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Undertak™

Montering

Denne videoen viser montering av Hunton Undertak™:

Hunton Undertak™

ProduktArt.nr / NOBBNrTykkelseBreddeLengdeAntall pr.
pall
Vekt
pr.pall [kg]
m² pr. pallDensitet
[p=kg/m³]
Varmeledningsevne
λ(W/mK)
Vanndampmotstand Sd [m]
Hunton Undertak™5670 / 22512743185952420 100692144,002600,050,32
Hunton Undertak™5676 / 51557516255952420 84897121,002600,050,42
Hunton Undertak™ er profilert med not og fjær på alle sider. NB! Teknisk godkjennelse nr. 2190.
Nettomål pr. plate: 575 x 2400 mm.
Filnavn
Kategori
Last ned
PEFC Certification 2019
 • Sertifikat
Isolere og lagre CO2
 • Håndbok
Hunton Undertak Samsvarssertifikat 1019s
 • Samsvarssertifikat
Hunton Undertak TG 2190g
 • Teknisk Godkjenning
Hunton Undertak FDV
 • FDV
Hunton Undertak NEPD
 • EPD - Miljødeklarasjon
Hunton Undertak 25mm Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Undertak 18mm Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Undertak M1 sertifikat
 • Miljødokumentasjon
Hunton Undertak ECO-product
 • Miljødokumentasjon
Hunton Undertak Sikkerhetsdatablad
 • Sikkerhetsdatablad
Hunton Undertak Monteringsanvisning
 • Monteringsanvisning
Hunton Porøse Plater Håndbok
 • Håndbok
Hunton Undertak

Hunton Undertak