Hunton historien

Industrieventyret om Hunton er ikke bare fortellingen om konjunkturfall, talløse branner og skiftende industripolitiske vinder. Det er også historien om en hjørnestensbedrift på Gjøvik som tok verden med storm.

Som de fleste industrihistorier, begynner også vår med en elv. I 1889 ønsket
grosserer Lars Amundsen Enger å benytte den lokale Hunnselva og dens
vannfall til produksjon – og dermed oppstod navnet Hunton Brug. Fabrikken
produserte i starten trepapp basert på egenprodusert tremasse. Målet var
allerede den gang klart og tydelig: å produsere markedets beste produkter for
bygg og anlegg.

Det var gode år og stor vekst frem til begynnelsen av 1900-tallet. Men den
økonomiske depresjonen nådde etter hvert også Gjøvik, og produksjonen av
trepapp var ikke lenger lønnsom nok. Men viljen til videre industriell produksjon
var stor og byens legendariske ordfører, Niels Ødegaard, la til rette for at
det igjen ble fart på byens mange bedrifter – deriblant Hunton.

"Som de fleste industrihistorier, begynner også vår med en elv."

PLATEN SOM FORANDRET ALT.

Den internasjonale depresjon i 1920-årene stanset produksjonen og fabrikken
ble lagt i ruiner av brann i 1937. Ingen trodde at Hunton skulle starte opp
igjen, men Niels Ødegaard fikk reist nok kapital til en splitter ny fabrikk. Det
ble gode år helt frem til begynnelsen av 60-årene.

Introduksjonen av nye plateprodukter, som spon-og gipsplater, medførte
økende press på trefiberplater brukt innvendig. Det måtte utvikles produkter
med nye bruksområder, og Asfalt Vindtett ble lansert i 1969.

BRENNENDE HJERTER OG HJERTER I BRANN.

Branner herjet også i 1950- og 1960-årene og fabrikken ble forsøkt nedlagt
i 1970-årene og sist i 1996/97. Man kan trygt si at vi jobber i en bedrift som
gang på gang har falt og reist seg. Snublet og falt igjen. Og i 1991 ble vi
liggende, og Hunton var konkurs. Igjen. Mange hadde mistet troen på at
Hunton kunne reise seg, og det gikk faktisk så langt at kommunen fjernet
fabrikken fra de nye kommunekartene.

Men fagforeningen, nye eiere og lokalbefolkningen nektet å gi opp. Og etter å
ha jobbet intenst og målrettet, blant annet mot et siste forsøk på nedleggelse,
reiste Hunton seg atter en gang med fornyet livskraft. I den forbindelse ble all
produksjon samlet på Gjøvik og ved midten av 2000-tallet fremstod vi endelig
– mot alle odds – som en moderne bedrift på trygg økonomisk grunn. Viktige
forbedringer var også foretatt på fabrikken, dels for å bedre produktivitet og
dels for å gjøre den mer brannsikker.

"Vindtett - Platen som forandret alt."

EN NY KURS. EN NY ÆRA.

I 125 år har vi levert markedets beste trefiberprodukter for bygg og anlegg, og
vi tror grunnen er enkel. I møte med motgang og konjunkturfall, har vi hele
tiden blitt tvunget til å tenke nytt og tilpasse produktene våre. I tillegg har vi
hatt et godt og langsiktig eierskap gjennom Mowinckel, Treschow og senere
Jebsen-familien, som ikke bare har sikret oss fremgang – men også stabilitet.

Det var med daværende markedsdirektør Arne Jebsen i spissen, at vi
bestemte oss for å avslutte det lange salgs- og distribusjonssamarbeidet med
Byggma. Dette gjorde det mulig å etablere en egen salgsavdeling. Den sikret
oss direkte kontakt med kundene, samt muligheten til å drive egen produktutvikling
og lytte mer til kundene våre. I sum resulterte dette i et solid økonomisk løft for Hunton.

En av våre største og viktigste omstillinger ble gjennomført 2012, da vi gikk fra
å produsere enkeltprodukter til å selge komplette byggesystemer. Dette handlet
ikke om å endre selve produksjonen, men snarere tankesettet til bedriften
og de ansatte.

GUTTA PÅ GULVET.

Er det én ting de årelange kampene og vellykkede redningsaksjonene har
gjort, så er det å veve bedriften, de ansatte og Gjøvik tettere sammen. Hunton
er bedriften som nekter å dø, mye takket være ledelsen og de ansattes brennende
engasjement.

I de senere år har vi satset tungt på kompetanseheving, blant annet gjennom
opprettelsen av Hunton-skolen, som alle våre ansatte går igjennom. Her
gis det innføring i hele verdikjeden fra råvarer, via produksjon, til kunder og
marked. Dette gjøres for å sikre forståelse av hvordan driften henger sammen,
spille hverandre gode, samt styrke slagkraften ut mot markedet.

"Naturen har gitt oss mye lærdom. Nå gir vi den tilbake."

NATUREN HAR GITT OSS MYE LÆRDOM. NÅ GIR VI DEN TILBAKE.

Norden og resten av Europa har for alvor begynt å oppdage våre løsningers
unike evne til å leve i og med været. Vi tar de beste trærne og gjør dem til de
beste produktene som fungerer like godt i det tøffe nordiske klimaet som i
dets rake motstykke; i varme Midtøsten.

I dag selger vi Hunton Veggsystem, Hunton Taksystem og Hunton
Gulvsystem som enkle byggesett, og er etterspurt av både håndverkere og
byggmestere. Løsningene er sammensatt av alt fra vindtettplaten, I-bjelken
som både tåler mer og er lettere å håndtere, til trefiberisolasjon med helt
unike egenskaper.

TROVERDIG OG FREMTIDSRETTET.

Vi tar ikke lett på verdiene våre. Troverdighet har sin rot i vår lange historie.
Fremtidsrettet handler om hvordan vi hver dag produserer naturlige materialer av tre og trefiber, for dagens og morgendagens bygg.

Selv om vi er stolte over vår historie, ligger fokuset vårt på fremtiden. I forskningen
på og utvikling av neste generasjons Hunton-løsninger, rekrutterer vi
derfor eksperter fra hele verden. For vi vet at kunnskap er den nye maskinen.
Denne kunnskapen deler vi også med myndigheter og andre forskningsmiljøer
i fora der morgendagens byggevareindustri formes. I 2014 etablerte vi
Hunton-akademiet, hvor vi skolerer byggmestre i våre produkters og
systemers unike egenskaper og fordeler.

"Vi kan ikke forutse framtiden. Men vi kan være med på å skape den."

VI KAN IKKE FORUTSE FREMTIDEN.
MEN VI KAN VÆRE MED Å SKAPE DEN.

Nøyaktig hvordan fremtiden vil se ut er det ingen som vet. Men det vi er helt
sikre på, er at kvalitetene til våre unike løsninger vil bli enda mer etterspurte
og verdsatte.

Vi produserer  materialer av trefiber som ikke bare er gunstige i vårt klima, men også for klimaet. Dette er ikke bare noe myndighetene regulerer for – men også noe den stadig mer miljøbevisste forbrukeren søker etter. Vi skal lede denne utviklingen i årene som kommer, med sterke partnere internasjonalt og offensive planer. Vår fremtidige posisjon hviler på det arbeidet vi gjør hver eneste dag. Slik det alltid har gjort. Og godt er det, for våre ambisiøse mål for vekst er ikke mulig uten at hver eneste kunde opplever det ekte engasjementet vi har for faget og løsningene våre.

Vi kan med stolthet se tilbake på en lang og spennende historie, men heldigvis
ligger den mest spennende delen fortsatt foran oss. For vi er – og vil alltid
være – hjørnestensbedriften med stor H.