Hunton Taksystem

Effektiv totalløsning for oppbygging av tak

Hunton Taksystem består kun av trefiberprodukter og vil derfor gi god fukttransport. Taksystemet består blant annet av Hunton Undertak™, som har markedets beste kondensopptak.

Hva er fordelen i å ha et tak bestående av Hunton produkter?

Hunton har en effektiv totalløsning for oppbygging av tak, Hunton Taksystem. Dette taket består kun av trefiberprodukter og vil derfor gi bedre fukttransport, som igjen vil redusere faren for fuktskader.

Meget god varmelagringskapasitet

I Hunton Taksystem er det blant annet brukt Hunton Nativo® Trefiberisolasjon. Nativo Trefiberisolasjon har en unik varmelagringskapasitet som gjør at vi får en mer stabil innetemperatur når vi har temperatursvingninger ute.

Markedets beste kondensopptak

De siste årene har vi hatt lange perioder med sterk kulde, og det er særlig i kuldeperioder vi får kondensvann med rim og ising på innsiden av undertaket. Brå omslag til mildvær gjør at rim og is smelter og oppleves som vannlekkasjer. De viktigste egenskapene som motvirker kondensdannelse og drypping, er vanndamp-motstanden og evnen til å holde på kondensvann. Vanndampmotstanden til et materialsjikt oppgis gjerne som sd-verdi. Sd-verien er lik tykkelsen til et stillestående luftlag som gir samme vanndampmotstand. Kondensopptaksevnen angis som den mengde kondensvann i kg/m2 som kan tas opp på undersiden av undertaket før det begynner å dryppe. Hunton Undertak™ har markedets beste kondensopptak på 1,3kg/m2. Folieprodukter har til sammenligning ca 0,4 kg/m2.

Hunton Taksystem består av Hunton Undertak™, Hunton I-bjelker og Nativo Trefiberisolasjon.

Filnavn
Kategori
Last ned
PEFC Certification 2019
  • Sertifikat
Hunton Taksystem

Hunton Taksystem