Hunton Veggsystem

En suveren totalløsning for oppbygging av vegg.

Hunton Veggsystem består av høykvalitetsprodukter som, både individuelt og som helhetlig løsning, tilfredsstiller tekniske krav.

Hvilke fordeler gir en vegg bestående av Hunton-produkter?

Hunton Veggsystem er en suveren totalløsning for oppbygging av vegg. Veggsystemet er laget av en fornybar og kortreist råvare, er enkel og effektiv å jobbe med, og består kun av trefiberprodukter som gir veggen bedre fukttransport og forbedret evne til å holde på fuktigheten (hygroskopisk). Dette reduserer igjen faren for fuktskader.

Meget god varmelagringskapasitet

I Hunton Veggsystem er det blant annet brukt Hunton Nativo® Trefiberisolasjon. Isolasjon av trefiber er spesielt gunstig å benytte i lavenergihus og passivhus. Nativo Trefiberisolasjon har en unik varmelagringskapasitet, som gir stabile innetemperaturer – på sommeren blir ikke boligen like fort overopphetet og på vinteren blir ikke boligen like fort kald. Du vil merke forskjellen!

Høy kvalitet og teknisk godkjenning

Hunton Veggsystem innehar produkter av høy kvalitet. Disse har både hver for seg, og som helhetlig veggløsning, SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning:
SINTEF Byggforsk Teknisk Godkjenning Veggsystem

Teknisk Godkjenning er en komplett dokumentasjon i forhold til kravene i byggteknisk forskrift (TEK 10). Den dokumenterer at et byggprodukt eller en konstruktiv løsning er egnet for bruk i Norge, og at kravene i Forskrift om tekniske krav til byggverk tilfredsstilles.

I byggteknisk forskrift står det at før produkter bygges inn i byggverk må det være dokumentert at produktene har de egenskapene som er nødvendige for at det ferdige byggverket tilfredsstiller kravene som følger av denne forskriften.

De grunnleggende kravene som skal dokumenteres, er:
  • Mekanisk motstandsevne og stabilitet
  • Sikkerhet ved brann
  • Hygiene, helse og miljø
  • Sikkerhet ved bruk
  • Støyvern
  • Energisparing og varmeisolering

For å sikre at produktene til enhver tid oppfyller de ytelseskravene som fremgår av den tekniske godkjenningen, er disse underlagt løpende produkt- og produksjonskontroll.

Hunton Veggsystem består av Fermacell Fibergips, Hunton I-bjelken, Nativo Trefiberisolasjon og Hunton Vindtett™.

Filnavn
Kategori
Last ned
PEFC Certification 2019
  • Sertifikat
tg-20441

tg-20441

Hunton Veggsystem

Hunton Veggsystem