Huntontaket™

Få et tak som består utelukkende av Huntons produkter

Huntontaket™ består av tre- og trefiberbaserte produkter; Hunton Undertak™,
Hunton I-bjelken™, og Hunton Nativo® Trefiberisolasjon. Våre byggematerialer
av tre og trefiber har mange gode egenskaper og gir en solid
takkonstruksjon.

Hva er fordelene ved å ha et Huntontak?

Huntontak er en effektiv totalløsning for oppbygging av tak, som består av materialer som i all hovedsak er laget av tre og trefiber.

Hygroskopiske egenskaper

Byggematerialer av tre og trefiber har hygroskopiske egenskaper, som gjør at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet. Dette gjør materialene svært godt rustet til å tåle et tøft, nordisk klima med store variasjoner i luftfuktighet.

Mange steder i landet har vi perioder med sterk kulde om vinteren, og det er særlig i kuldeperioder vi får kondensvann med rim og ising på innsiden av undertaket. Brå omslag til mildvær gjør at rim og is smelter og oppleves som vannlekkasjer. De viktigste egenskapene som motvirker kondensdannelse og drypping er vanndamp-motstanden og evnen til å holde på kondensvann. Vanndampmotstanden til et materialsjikt oppgis gjerne som sd-verdi. Sd-verdien er lik tykkelsen til et stillestående luftlag som gir samme vanndampmotstand. Kondensopptaksevnen angis som den mengde kondensvann i kg/m2 som kan tas opp på undersiden av undertaket før det begynner å dryppe. Hunton Undertak™ har kondensopptak på 1,3kg/m2.

Hunton-taket består av Hunton Undertak™, Hunton I-bjelker og Hunton Nativo® Trefiberisolasjon.

Filnavn
Kategori
Last ned
Derfor bør du velge konstruksjonspakke fra Hunton
  • Om konstruksjonspakke
Hunton Porøse Plater Håndbok
  • Håndbok
Hunton I-bjelken Teknisk Håndbok
  • Håndbok
Konstruksjonsoversikt
  • Konstruksjonsoversikt
Hunton Taksystem

Hunton Taksystem