Hunton-taket

Få et tak som består utelukkende av Huntons produkter

Hunton-tak består kun av trefiberprodukter og vil derfor gi god fukttransport. Hunton-taket består av Hunton Undertak™ Hunton I-bjelken, og Hunton Nativo Trefiberisolasjon som har markedets mest unike egenskaper som stammer fra treet som er vår råvare.

Hva er fordelen i å ha et Hunton-tak?

Hunton -tak er en effektiv totalløsning for oppbygging av tak, som består av produkter som er hovedsakelig basert på trefiber og kan derfor gi bedre fukttransport, som igjen kan redusere faren for fuktskader.

Hygroskopiske egenskaper

I Hunton -taket er det blant annet brukt Hunton Nativo® Trefiberisolasjon. Nativo Trefiberisolasjon har utmerket varmelagringskapasitet som bidrar til stabile innetemperaturer. Trefiberens termiske masse gir en unik evne til å lagre varme, og avgi varmen over tid. Dette gir stabile innetemperaturer selv ved svingninger i natt- og dagtemperaturer på utsiden av bygget. Effekten kan sammenlignes med det man opplever i tømmerhytter – svalt om sommeren og lunt om vinteren.

Nativo Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som gjør at den kan håndtere
kondens og reduserer fuktskader. Dette gir stabile konstruksjonsegenskaper og gjør den
svært godt egnet i et tøft, nordisk klima med store variasjoner i luftfuktighet. Perfekt til det nordiske tøffe klimaet som har store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.

Markedets mest unike kondensopptak

De siste årene har vi hatt lange perioder med sterk kulde, og det er særlig i kuldeperioder vi får kondensvann med rim og ising på innsiden av undertaket. Brå omslag til mildvær gjør at rim og is smelter og oppleves som vannlekkasjer. De viktigste egenskapene som motvirker kondensdannelse og drypping, er vanndamp-motstanden og evnen til å holde på kondensvann. Vanndampmotstanden til et materialsjikt oppgis gjerne som sd-verdi. Sd-verien er lik tykkelsen til et stillestående luftlag som gir samme vanndampmotstand. Kondensopptaksevnen angis som den mengde kondensvann i kg/m2 som kan tas opp på undersiden av undertaket før det begynner å dryppe. Hunton Undertak™ har markedets mest unike kondensopptak på 1,3kg/m2. Folieprodukter har til sammenligning ca 0,4 kg/m2.

Hunton-taket består av Hunton Undertak™, Hunton I-bjelker og Nativo Trefiberisolasjon.

Filnavn
Kategori
Last ned
PEFC Certification 2019
  • Sertifikat
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Håndbok
  • Håndbok
Et helt naturlig valg for husbyggeren
  • Brosjyre
Hunton I-bjelken Teknisk Håndbok
  • Håndbok
Hunton Porøse Plater Håndbok
  • Håndbok
Hunton Taksystem

Hunton Taksystem