Hvordan etterisolere yttervegger med mur og teglstein?

Publisert: 18. januar 2023

Innvendig etterisolering av teglsteinsvegg utføres med påforing og Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plate med inntil 100 mm tykkelse. Ved tykkere isolasjon kreves lav innendørs luftfuktighet og god sikkerhet mot fuktinntrenging utenfra. Derfor fraråder vi generelt å isolere med tykkelser over 100 mm.

En tilstandsvurdering er helt avgjørende for å sikre at man velger riktig etterisoleringsmetode og at det blir gjennomført nødvendige utbedringsarbeider før etterisolering. Alvorlige skader på murvegger og eventuelt treverk må man alltid utbedre. 

For kjellervegger under terreng skal minst 50% av isolasjonstykkelsen monteres på utsiden av veggen, og terrenget rundt muren skal være drenert. Innvendig isolering i denne artikkelen omhandler kun isolering av mur- og teglsteinsvegger over terreng. 

Før innvendig etterisolering må man gjøre en grundig tilstandskontroll av fasaden, sammen med en vurdering av hvor utsatt bygningen er for vind og regn. Eventuelle lekkasjer fra takrenner, nedløpsrør og utettheter rundt vinduer og mot kjeller og grunn må man kartlegge og utbedre. 

Teglfasader bør ikke ha frostskader eller store saltutslag. Fuger skal være tette og godt komprimert. Teglstein og fuger må ikke ha for høyt vannopptak. Man må undersøke frostbestandigheten til teglsteinene ved å ta prøver og teste dem i laboratorium. Det er viktig å forsikre seg om at også pussede teglfasader er uten symptomer på fuktskader og er frie for riss og sprekker, bompartier, fuktmerker og saltutslag.  

Man må også sjekke innvendig overflate for fuktmerker og saltutslag. Høyt fuktinnhold på grunn av oppstigende fukt fra grunnen eller lekkasjer i utvendig overflate kan man kartlegge med fuktmålinger. Veggene må være tørre før man etterisolerer innvendig. 

For murvegger i bygninger med trebjelkelag og takkonstruksjon av tre må man kontrollere tilstand, fuktinnhold, råte, sopp og restbæreevne i bjelkene og vurdere utbedringstiltak før man eventuelt kan isolere innvendig. Bjelkeendene bør aldri få høyere fuktinnhold enn ca. 18 vektprosent. Ved råteskader må man skifte bjelkene. 

Vurder om det er behov for å impregnere utvendig side av teglfasaden med et vannavisende og diffusjonsåpent påstrykningsmiddel for å redusere vannopptaket ved kraftig slagregn. Impregnering for å stoppe direkte lekkasje lykkes i de aller fleste tilfeller ikke, ettersom lekkasjer ofte kan føres tilbake til riss mellom fuge og stein. 

Generelt frarådes innvendig etterisolering for: 

  •  murvegger under terreng uten isolasjon på utsiden av veggen
  • murfasader der utvendig overflate og kledning har store skader
  • yttervegger utsatt for mye slagregn
  • fasader med teglstein som ikke er frostbestandige
  • eldre, pussede vegger av porebetong 

Påforing med bindingsverk i tre krever at eksisterende vegg og bindingsverket i den påfôrede isolasjonen er tørr. Du bør trekke bindingsverk i tre ut fra bakveggen og isolere hulrommet. Frittstående bindingsverk øker også lydisolasjonsforbedringen av veggen. 

Før du isolerer innvendig med Hunton Nativo Trefiberisolasjon, må alt organisk materiale på innsiden av opprinnelig murvegg fjernes, som kledning, tapeter og malte strier, samt plastmalingssjikt så langt det er mulig. Vær også sikker på at utvendig mur er frostbestandig. 

Når du etterisolerer med påforet innvendig Trefiberisolasjon, må det monteres en dampsperre på varm side av isolasjonen. Vi anbefaler Hunton SD10. 

Fest Hunton SD10 i full vegghøyde langs topp- og bunnsvill. SD10 føres kontinuerlig over vindusåpningene og skjæres til først når man monterer kledning/plater, lister og fôringer. Vertikale skjøter utfører man med omlegg over stender. SD10 må klemmes godt mot tilliggende konstruksjoner og klemmes mot stenderne av den innvendige platekledningen. Trepanel gir ikke tilstrekkelig klem på skjøtene, så også skjøter på stendere må klemmes med egne lister, eller teipes. 

Relevante SINTEF Byggforsk anvisninger bør følges. Eksempelvis Byggforskserien nr. 723.314 «Etterisolering av murvegger».