Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

Isolasjon av naturlig trefiber som enkelt blåses inn i konstruksjonen.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst er en fornybar og effektiv isoleringsløsning for tak, vegger og gulv i alle typer bygg.

Hvorfor velge Nativo Trefiberisolasjon Innblåst:

 • isolasjon basert på fornybar råvare (trefiber)
 • formstabil og synker ikke
 • lavere konveksjon enn andre typer blåseisolasjon
 • gode fukthåndterende egenskaper
 • lyddempende
 • resirkulerbar
 • gir stabile innetemperaturer – svalt om sommeren, lunt om vinteren
 • irriterer ikke hud og luftveier og gir ikke utslett

Nativo Trefiberisolasjon Innblåst – ofte stilte spørsmål (FAQ)

Bruk av trefiberisolasjon i et bærekraftig, «pustende» bygg

Svenske Woodisol har produsert en informativ film som tar for seg bruk av trefiberisolasjon i vegg, tak og gulv. Et komplett system som gjør det enklere å bygge boliger som «puster» og gir et godt inneklima.

Hvor får du tak i Nativo?

Lurer du på hvor du kan kjøpe Nativo Trefiberisolasjon? Se oversikt over forhandlere her.

SINTEF Produktsertifikat

Nativo Trefiberisolasjon Innblåst har Produktsertifikat fra SINTEF Byggforsk som gir økt trygghet for at isolasjonen holder de kravene som stilles.

SINTEF Byggforsk Produktsertifikat Trefiberisolasjon Innblåst

Reduserer kondens

Fuktig luft vil alltid være til stede både inne i og utenfor et hus. Samtidig vil denne luftfuktigheten inne og ute alltid prøve å utjevne seg, og fuktvandring gjennom en konstruksjon pågår således kontinuerlig.

Denne fukten under bevegelse vil kunne kondensere i isolasjon i vegger eller tak i boligen din, blant annet som følge av store temperatursvingninger mellom dag og natt, og stor fuktpåkjenning (damptrykk) fra utsiden eller innsiden av bygningen.

Nativo Trefiberisolasjon har opp til ti ganger større evne enn mineralull til å oppta, transportere og avgi fukt ut av vegger og tak. Denne egenskapen er viktig da temperaturene endres raskt i det nordiske klimaet, noe som øker faren for kondensering.

Nativo Trefiberisolasjon gir stabile og forutsigbare konstruksjonsegenskaper som tåler det tøffe nordiske klimaet med store variasjoner i temperatur og luftfuktighet.

Varmelagringsevne

Høy varmelagringskapasitet gir varmere temperaturer innendørs om vinteren, og svalere temperaturer innendørs om sommeren.

Sammenlignet med annen isolasjon, har Nativo Trefiberisolasjon i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet pr. kg masse.

Nativo Trefiberisolasjon installeres med opp til tre ganger så mange kg som mineralull pr. m2, og krever således en minimal tilført energimengde for å opprettholde og utjevne en behagelig temperatur innendørs hele året igjennom.

I praksis kan varmelagringskapasiteten sammenlignes med effekten av en klebersteinsovn, hvor varmen blir magasinert i steinen i timevis etter at ilden har sluknet.

Denne videoen viser i praksis akkurat hvor god varmelagringskapasitet isolasjon av trefiber har, sammenlignet med mineralull:

Brannhemmende

Trefiberisolasjonens naturlige egenskaper gjør at den forkuller ved brann, akkurat slik treverk gjør. Isolasjonen er i tillegg tilsatt et naturlig brannhemmende stoff som også finnes i brannslokningsapparat. Stoffet består av nitrogen og fosfor (ammoniumsulfat), som ytterligere forsterker forkullingsprosessen ved å oppta oksygenet rundt isolasjonen ved en eventuell brann.

Tre smelter ikke, men brenner med tilnærmet konstant hastighet. Dette gjør at en eventuell brann vil utvikle seg forutsigbart. Med sin lave varmeledningsevne gir tre en minimal temperaturøkning på ueksponerte sider.

Spar arbeidstid og kostnader – blås veggen, taket og gulvet

Trefiberisolasjon har større friksjon enn mineralull, og dette vil redusere eventuell synk i isolasjonen etter innblåsing. Ved blåsing av trefiberisolasjon i bygg, reduseres arbeidstiden betydelig sammenlignet med håndisolering: På en vanlig enebolig kan arbeidstiden ved isolering reduseres med inntil to dager.

Miljøvennlig

Ved å benytte Hunton Nativo Trefiberisolasjon Innblåst bidrar du til å redusere utslippene av CO2 og andre drivhusgasser. Isolasjonsproduktet blir produsert av bærekraftig skogbruk og er 100 % fornybart. Les mer om dette i brosjyren «Isolere fornybart og lagre CO2» 

Det naturlige materialet bidrar til et sunt inneklima, og kan håndteres uten at man får utslett. Nativo Trefiberisolasjon Innblåst er det gode valget for et øko-vennlig byggverk.

Trefiberisolasjon er enkelt å framstille, og krever langt mindre energi å produsere enn for eksempel mineralull. I produksjonen benyttes det trevirket som ikke egner seg for vanlige materialer og plank.

Lydisolerende

Nativo Trefiberisolasjon Innblåst har utmerkede egenskaper som lyddempende materiale.

Trefiberens høye andel kilo pr. m3, kombinert med myke fibre, gjør at isolasjonen er velegnet til å absorbere og dempe lyd. Ettersom isolasjonen i tillegg blåses inn i konstruksjonene, blir det ingen uønskede luftlommer og sprekker, og slik blir lyddempingen ytterligere forbedret.

Blir vegg- og takkonstruksjonen tykkere dersom man velger trefiberisolasjon?

Vegger og tak blir ikke tykkere dersom man velger isolasjon av trefiber framfor mineralull. Med 250 mm trefiberisolasjon i vegg og 300 mm i tak er du innenfor U-verdikravet i henhold til Teknisk forskrift.

Hvilken Lambdaverdi har trefiberisolasjon?

Nativo Trefiberisolasjon har 0,038 W/mK, men har i overkant av dobbelt så høy varmelagringskapasitet som mineralull. Trefiber har, på grunn av varmelagringskapasiteten, et veldig lavt varmetap, noe som igjen bidrar til mindre behov for tilført energi om vinteren og jevnere og svalere temperaturer inne om sommeren.

Anbefalt av de riktige menneskene. Av de riktige grunnene.

Hunton har satt i gang kampanjen ”Den mest anbefalte” med mål om å gjøre trefiberisolasjon til den beste og mest anbefalte løsningen for miljøriktige bygg. Vi har samlet våre ambassadører som forteller hvorfor de foretrekker og anbefaler trefiber fremfor noe annet. Les mer

Avfallsordning

Hunton Nativo Trefiberisolasjon avkapp eller rest, kan returneres til Hunton fabrikken på Gjøvik, eller kildesorteres som trevirke på nærmeste miljøstasjon/godkjent avfallsmottak der trevirke kan gjenvinnes. Nativo trefiberisolasjon her avfallskode 030105 / 170201.

Krav for godkjent retur:

 • Sekken må kun inneholde rent og tørt avkapp eller rest, med trefiberisolasjon levert av Hunton Fiber AS
 • Blanke plastsekker må benyttes
 • Må sendes for egen regning til vår adresse på Gjøvik (Niels Ødegaards gate 8, 2815 Gjøvik)

Dersom du har hele pakker Nativo trefiberisolasjon igjen til overs, vil disse kunne returneres til ditt utsalgsted eller byggevareforhandler.

Kontakt

Kontakt Norsk Trefiberisolering AS for mer informasjon og pristilbud: www.trefiberisolering.no.  

Filnavn
Kategori
Last ned
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Håndbok
 • Håndbok
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst Ytelseserklæring
 • Ytelseserklæring DoP
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst PS 3119
 • Sertifikat
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst SDS
 • Sikkerhetsdatablad
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst ETA
 • Europeisk Teknisk Godkjenning
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst FDV
 • FDV
Isolere og lagre CO2
 • Håndbok
Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst - Blåseisolering

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst - Blåseisolering

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst

ps-3119

ps-3119

Trefiberisolasjon

Trefiberisolasjon