Governance – Virksomhetsstyring og forretningsetiske forhold

Publisert: 21. juni 2023

Internkontroll og sertifiseringer
Vi forplikter oss til å etteleve krav i regelverk og standarder, kontinuerlig forbedre våre produkter og prosesser, og jobbe mot endra høyere produksjonseffektivitet og driftssikkerhet. Vi ble i 2008 ISO 9001-sertifisert og har et tydelig fokus på arbeidet med internkontroll. Det jobbes kontinuerlig med oppdatering og utvikling av rutiner og prosedyrer for god selskapsstyring. Selskapet har en etablert fullmakts matrise og er opptatt av hensiktsmessig arbeids- og ansvarsfordeling.

Det er utarbeidet egne etiske retningslinjer som de ansatte skal følge i sitt daglige virke, som omfatter:

 • Antikorrupsjonstiltak
 • Hvordan Hunton skal opptre
 • når det gjelder sanksjoner
 • Arbeid for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Innkjøp og kontrakter
Hunton har en innkjøpspolicy for å ivareta hensyn innenfor sosiale, miljømessige og økonomiske forhold. Blant annet skal vi søke etter å handle fra leverandører med fokus på klima og miljø og vi skal følge opp og påvirke leverandørene til å ivareta hensyn som menneskerettigheter, gode arbeidsvilkår, menneskesyn og annet.

Produktdeklarasjon
For å sikre og tilgjengeliggjøre informasjon om hvordan våre produkter påvirker miljøet, har vi utformet EPD’er (Environmental Product Declaration). Både Hunton Vindtett™, Hunton Undertak™, Hunton Nativo® TrefiberIsolasjon Innblåst og Plater har EPD’er som viser produktenes miljøpåvirkning gjennom hele livsløpet fra vugge til grav.

Les mer om målene våre, og hvordan vi jobber for å nå de, i bærekraftsrapporten for 2022.

Energipolicy
Hunton skal kontinuerlig jobbe med å forbedre energiytelsen og på den måten underbygge satsingen på miljø, klima og energieffektive byggløsninger.

Dette vil vi oppnå gjennom å:

 • Årlig sette energimål for å bedre energiytelsen
 • Årlig gjennomføre energiprosjekter fra tiltakslisten og sikre nødvendige ressurser til disse
 • Kartlegge og måle Huntons energibruk og følge det i ukentlig driftsmøte
 • Bestrebe å bruke energieffektive motorer ved nyanskaffelse
 • Velge energieffektive løsninger ved anskaffelse av produkter, tjenester og innsatsstoffer når det er mulig og konkurransedyktig
 • Utvikle nye energieffektive produkter
 • Overholde krav i lover og forskrifter av betydning for energi