Social – Sosial bærekraft

Publisert: 21. juni 2023

Hunton har totalt 170 medarbeidere, fordelt på Norge, Sverige og Finland. Hunton skal tilby alle ansatte grunnleggende gode arbeidsvilkår etterfulgt av trygge arbeidsforhold og et godt fysisk og psykisk arbeidsmiljø. Hunton er en stor lokal aktør i Innlandet som står for mange direkte og indirekte arbeidsplasser til lokalbefolkningen i området.

Arbeidsmiljø
Huntons verdier troverdig, fremtidsrettet og lagspiller skal være med å legge føringer for hvordan vi opptrer på arbeidsplassen, både i samarbeid på tvers av avdelinger, mellom kollegaer og de rundt oss. Vi skal være et selskap å stole på, ha et godt arbeidsmiljø med trygge og sikre arbeidsplasser.

Helse, miljø og sikkerhet
Våre medarbeidere er Huntons viktigste ressurs, og vi ønsker at de skal oppleve en trygg og god arbeidsplass. Alle skal bidra til å skape en trygg og sikker arbeidsplass. Dette betyr at alle ansatte skal være like friske og hele når arbeidsdagen er ferdig som da de kom på jobb.

Mangfold og likestilling
I Huntons etiske retningslinjer beskrives en rekke grunnleggende prinsipper som de ansatte skal forholde seg til. Hunton aksepterer ingen form for diskriminering av egne ansatte eller andre som er tilknyttet Huntons virksomhet. Det jobbes for at alle ansatte skal ha like muligheter, uavhengig av kjønn, etnisitet, religion, alder, funksjonsevne, seksuell orientering, politisk ståsted og kulturell bakgrunn.

Kompetanseutvikling
Utvikling av egne ansatte er avgjørende og ruster våre ansatte for fremtiden. Hunton streber etter å tilrettelegge for videre- og etterutdanning samt karriereplanlegging i konsernet. I 2022 ble det gjennomført en rekke kompetanseutviklingstiltak på ulike nivåer i selskapet.

Les mer om målene våre, og hvordan vi jobber for å nå de, i bærekraftsrapporten for 2022.