Hunton i sterk vekst

Publisert: 30. april 2021    

Hunton opplevde en betydelig økende etterspørsel i 2020 og passerte 500 MNOK med god margin for første gang i historien. Et solid ROT-marked kombinert med voksende interesse for Huntons trebaserte produkter og løsninger bidro til sterk vekst i hele Norden.

Hunton-konsernet oppnådde totale driftsinntekter på 527 MNOK i 2020, som er en økning på 14% fra året før. Selskapets tre- og trefiberbaserte produkter utviklet seg positivt i alle de nordiske markedene og eksportandelen økte til over 31%. EBITDA-resultatet endte på solide 39 MNOK i 2020, en klar forbedring fra året før.

–  Det er med glede og stolthet jeg ser at den solide innsatsen organisasjonen har nedlagt de siste årene bærer frukter. Vi har oppnådd å etablere egen produksjon av trefiberisolasjon i Norge og ser at markedet er klart for kortreist og naturlig isolasjon. Alle våre kjerneprodukter opplever robust vekst, faktisk også tiltagende i 2021, sier administrerende direktør Arne Jebsen.

Konsernresultatet ble også i 2020 negativt påvirket av igangkjøringen av den nye fabrikken, men gradvis økende produktivitet kombinert med flere skift i produksjonen gir rom for optimistiske forventninger de kommende årene. Markedsandelen innenfor isolasjonsmarkedet i Norden er fremdeles meget beskjeden, men gode tilbakemeldinger fra fornøyde kunder gir tro på vekst.

–  Økende interesse etter kvalitetsprodukter basert på tre og trefiber og et akselererende fokus på reduksjon av CO2-utslipp i byggebransjen, gjør at fremtidsutsiktene for Huntons produkter er meget gode, sier Arne Jebsen.