Åpning av ny fabrikk på Gjøvik – statsministerens tale

Statsminister Erna Solbergs holdt tale på åpningen av Huntons nye fabrikk for naturligbasert og kortreist trefiberisolasjon på Gjøvik.

Publisert: 14. mars 2019    

Ordfører
Styreformann
Mine damer og herrer

«Det som er godt for Hunton, er godt for Gjøvik.» Slik snakker folk her om forholdet mellom Hunton og byen.

Som andre sterke forhold har det gått oppover, og det har gått nedover. Men det har aldri tatt slutt.

Hunton har gjennom imponerende 130 år har vist kreativitet og pågangsmot. Til alltid å leve videre – på nye måter og med nye produkter.

Det viser at for den som ser og som tør å satse, fins det alltid industrielle muligheter.

I dag kan jeg stå her og gratulere Hunton og gjøvikregionen med fabrikk nummer to!

Hunton bidrar igjen:

  • Til ny giv og ny optimisme,
  • Med 40 til 60 nye industriarbeidsplasser,
  • Og til at det skal bli enkelt å bygge miljøvennlig.

Når vi ser på globale trender, ser vi at grønn konkurransekraft vil være viktig.

Vårt utgangspunkt er godt.

Norsk industri baserte seg tidlig på grønn vannkraft. Men det er ikke nok i seg selv.

Industrien arbeider systematisk med å bli grønnere, og det har de gjort i flere tiår allerede.

Dette er hovedbudskapet fra store norske industriaktører.

Norge har gode forutsetninger for å utvikle lav- og nullutslippsløsninger.

Med høyt utdannede arbeidstakere, globalt ledende kunnskapsmiljøer og leverandørnæringer. Og ikke minst – høy grad av tillit og kompetansedeling.

Det som er bra for Norge, tror vi også vil være bra for verden.

Det er det vi lever av – å eksportere våre produkter og vår kompetanse.

Skal vi få sving på det grønne skiftet, trenger norsk industri skogen. Både for å kunne produsere bygg og anlegg av massivtre, men også som innsatsfaktor i annen produksjon.

Regjeringens politikk er å legge til rette for økt konkurransekraft, for verdiskaping og innovasjon. Slik at det kan utvikles bærekraftige og miljøvennlige produkter og løsninger.

Men – det er industrien som skaper verdiene og arbeidsplassene.

Hunton bidrar målbevisst. Og dere er ambisiøse. Det er bra!  Innlandet skal nå bli best i verden på bygging med tre.

Målet er å gjøre naturressurser om til kunnskapsintensiv næring. Med høy internasjonal konkurransekraft.

Klyngen Norwegian Wood Cluster er etablert. Av dere sammen med andre sentrale aktører fra Innlandet.

Som storbruker av overskuddsmateriale fra trelastproduksjonen, materiale som ellers ikke hadde kommet til anvendelse, bidrar dere også til den sirkulære økonomien.

Dere er bevisste om at hvis vi skal ha et konkurransedyktig næringsliv og flere grønne arbeidsplasser, er vi avhengige av kunnskapsutvikling.

Derfor har dere har satset langsiktig på FoU, produktutvikling, og på å hente bidrag fra kjente og respekterte kunnskapsmiljøer.

Ikke minst har dere sørget for å skaffe egne kompetente ansatte; de viktige fagarbeiderne, ingeniørene og forskerne.

Nå øker dere produksjonen, forbedrer teknologien og effektiviteten. Dere viser at det både er mulig og lønnsomt å velge Norge som produksjonssted.

Likevel betyr ikke veksten større miljøbelastning.

Fordi – fornybar kraft og kortreist råstoff gir grønnere produksjon – totalt sett.

Det er ingen nyhet at Gjøvikregionen blir regnet som et nyskapende og teknologisk sentrum.

Næringsgrunnlaget er allsidig. Og det har det vært gjennom 130 år med næringslivshistorie.

Dette området ser ut til å ha kvaliteter som tiltrekker seg kompetanse og skaper vekstimpulser.

Hvis vi ser Innlandet under ett, har industrien her tradisjon for å være godt bevæpnet – fra fyrstikker og patroner til mer avansert ammunisjon – toppet med en ekte katapult – på Raufoss.

Katapulten er en virkeliggjøring av det beste fra våre delingstradisjoner og vår dugnadsånd.

Den legger til rette for at kompetanse fortsatt kan deles på tvers. Av næringer og regioner, og at næring og utdanning kan kobles enda tettere.

Og det vet miljøene på Gjøvik og Raufoss bedre enn noen – at å dele kompetanse øker konkurransekraften.

Derfor er det som skjer i denne delen av landet viktig – ikke bare for regionen, men for hele Norge.

Regjeringen vil fortsette å legge til rette for at Norge skal være en ledende industri- og teknologinasjon.

Og for at vi skal kunne gå foran i det grønne skiftet.

Å ha fabrikker som Hunton fiber med på laget, det gjør oss stolte og glade.

Med disse ordene erklærer jeg fabrikken Hunton fiber for offisielt åpnet.

Lykke til!