Bruk av tre gir klimaet en fremtid

Miljøstiftelsen ZERO sier at tre som fornybart materiale i økende grad bør tas i bruk også i større bygg – også som bærende element og som isolasjonsmateriale.

Publisert: 23. oktober 2015    

I løpet av de neste 15 årene skal Norge redusere klimagassutslippene med 40% (sammenlignet med 1990), og innen 2050 er målet å bli et karbonnøytralt nullutslippssamfunn.

Ifølge Statistisk sentralbyrå var utslippet i 1990 på 52 millioner tonn, og ifølge foreløpige tall for 2014 på 53,8 millioner tonn. Fordi tre binder karbon anses skog og bruk av treprodukter som en av løsningene for å redusere CO2-utslippene.

Klimagasser: Gasser som påvirker klimaet og bidrar til drivhuseffekten. Karbondioksid (CO2) utgjør den desidert største andelen klimagasser.

– Tre binder i gjennomsnitt hele 1,8 kilo karbon pr. kilo treverk, forteller Thomas Løkken som er teknisk sjef i Hunton.

– Ikke noe annet byggemateriale kan matche dette. Naturligvis må byggverk bygges med betong, stål og lignende, men enkelt forklart kan dette kompenseres for ved økt bruk av tre. Slik blir totalregnskapet nøytralt eller positivt, summerer Løkken.

Klimafordelene med byggeprodukter av tre

 • Tre og trematerialer binder karbon gjennom hele livsløpet
 • Fotosyntesen og karbon-binding:
  Karbon er en del av det naturlige kretsløpet. Klorofyll, som er fargestoffet som gir planter og trær den grønne fargen, omdanner CO2 og vann til glukose (druesukker) og oksygen.
  Når trær vokser tar de opp CO2 fra lufta. Treet bruker karbonet som byggestoff og binder dette, mens oksygenet blir sluppet ut igjen. Det er altså karbon og ikke CO2 som lagres i trevirket, men karbonet regnes om til CO2 for å demonstrere hvor mye som lagres.
  Når et tre har tatt opp 1 kilo karbon har det bundet 3,7 kilo CO2.
 • Når trær råtner eller dør frigis CO2 tilbake ut i atmosfæren. Derfor er det en miljøfordel å bruke hogstmoden skog i blant annet materialer. Avvirkning av skog reduserer CO2-utslippet.
 • Treprodukter framstilles med lavt forbruk av fossil energi og høy andel fornybar energi. Dette gir lavere klimagassutslipp i produksjonen.
  Norsk institutt for bioøkonomi har meldt at produksjon av materialer av tre gir et lavere bidrag til drivhuseffekten enn produksjon av sammenlignbare byggematerialer.
 • I forhold til styrken er trematerialene relativt lette, noe som gir miljøfordeler under transport.
 • Treprodukter har lang levetid (dersom de blir ivaretatt), og når levetiden er over kan treet gjenbrukes eller gjenvinnes. Forlenges levetiden ved hjelp av god trebeskyttelse økes også bindingstiden.
 • Når huset rives og møbler og annet blir kassert, frigjøres det CO2. Dette trevirket kan imidlertid brukes som klimavennlig bioenergi, noe som igjen reduserer behovet for fossilt brensel.
Miljø

Tre – en fornybar ressurs (Illustrasjon fra Treindustrien)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fossil energi: Fossilt brensel og hydrokarbonholdige stoffer som naturgass, olje og kull. For få år siden (2011) kom over 80 % av verdens energiforbruk fra fossilt brensel.

Den norske skogen binder over halvparten av det menneskeskapte CO2-utslippet i Norge.
I tillegg inneholder et vanlig småhus 14 til 22 kubikk tre. I husets levetid binder dette treet 11 til 16 tonn CO2. Hvert år blir det brukt omtrent 3 millioner kubikk trelast i Norge, og da blir det bundet cirka 2,5 millioner tonn CO2 i bygninger, møbler og andre treprodukter.

Hunton helhetlige byggløsninger er alle hovedsakelig basert på tre og trefiber.

Les mer om Hunton Veggsystem
Les mer om Hunton Taksystem
Les mer om Hunton Gulvsystem

Miljøstiftelsen ZERO: – Tre bør brukes mer i bygg

Miljøstiftelsen ZERO sier at tre som fornybart materiale i økende grad bør tas i bruk også i større bygg – også som bærende element og som isolasjonsmateriale.
– Det at Hunton satser på trefiberisolasjon er et eksempel på viktige bidrag til det grønne skiftet, melder ZERO.

Det grønne skiftet: Å erstatte fossilt med fornybart – eller svart karbon med grønt karbon.

ZERO mener at mange bygg kan gå fra energisluk til energiprodusenter der hvor forholdene ligger til rette – også når materialenes energiregnskap tas med.
– Bygningene våre står for 35 % av energibruker på fastlands-Norge, så der er det et stort uutnyttet potensiale for energieffektivisering.

Les mer om ZERO her.

Klimagassutslippene fra bygninger kommer i hovedsak fra oppvarming. Trefiberisolasjon binder CO2 og isolerer meget godt slik at både energibehovet og utslippene reduseres.

Les mer om Hunton Nativo® Trefiberisolasjon

Kilder:

Miljøstiftelsen ZERO
SSB.no
Norsk Treteknisk Institutt
Regjeringen.no
SNL.no
Miljødirektoratet
NIBIO