Vi blir kalt «Magiske Hunton» av NHOs regionsdirektør

NHO-sjefen roser «magiske Hunton» for å skape premium-produkter ut av flis og avfall, skriver Oppland Arbeiderblad.

Publisert: 10. mars 2020    

Vi er stolte av å trekkes frem som et eksempel på en bedrift som er med på å utvikle prosessindustrien i Norge. Mandag 2. mars 2020 fikk vi besøk av imponerte Jon Kristiansen, regionsdirektør i NHO Innlandet.

Magi, kaller NHO-sjefen det. Han mener den gamle hjørnesteinsbedriften Hunton på Gjøvik forvandler avfall til bærekraftig premium-isolasjon, skriver Oppland Arbeiderblad.

Turen gikk til fabrikken vår på Skjerven, hvor vi produserer Nativo® Trefiberisolasjon, et produkt som hovedsakelig er basert på treflis, et overskuddsmateriale fra trelastindustrien på Innlandet. På denne måten bidrar vi til at hele tømmerstokken utnyttes.

All flis vi bruker i produksjon kommer fra PEFC™-miljøsertifisert skog. Tre binder karbon og isolerer CO2 fra å bli sluppet ut til atmosfæren. Produktene våre binder altså karbonet hele dets levetid – eksempelvis betyr dette at dersom man bygger en bolig i grantre, vil man spare miljøet for hele 700kg tonn CO2*. Det å bygge i tre blir dermed en viktig avgjørelse for klimaløsningen.

Oppland Arbeiderblad har opplyst saken og skriver som følger;

– Det er viktig å vise fram gode eksempler med bedrifter på Innlandet som både kan og vil ta klima på alvor, sier regiondirektør Jon Kristiansen i NHO Innlandet.

– Det er imponerende å se hvordan de tørker den rå flisa fra sagbruket gjennom et 95 meter langt rør i hundre kilometer i timen. Tørkeren er drevet av hundre prosent ren energi, og flisa leveres fra omkringliggende sagbruk og kommer fra miljøsertifisert skog. Dette er bra for miljøet, sier NHO-sjef Kristiansen avsluttende til Oppland Arbeiderblad.

Les saken her på OA.NO.

*Kilde: Treveven.no