I disse prosjektene bør trefiberisolasjon velges!

Får du av og til spørsmål om trefiberisolasjon og bruksområder, eller lurer på når det bør velges?

Publisert: 18. mai 2022    

I disse prosjektene bør isolasjon av trefiber være førstevalget.

Nativo® Trefiberisolasjon egner seg særlig godt her:


Småhus og rekkehus bygd i tre – og inntil tre etasjer (brannklasse 1) – både nybygg og
rehabiliteringsprosjekter
Er huset ditt bygd i tre, bør isolasjon og vindsperre også være trebasert. Da får du vegger som består av den samme råvaren, og som spiller på lag med hverandre. Nativo® Trefiberisolasjon oppfyller Euroklasse E, og er impregnert med brannhemmende middel.

Hytter, hvor innetemperaturen ofte varierer mye
Nativo® Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt i takt med luftens relative fuktighet. Dette gir stabile konstruksjonsegenskaper, og gjør den svært godt egnet i et tøft nordisk klima med store variasjoner i luftfuktighet. Bruk av en intelligent dampbrems sørger for at fukt kan tørke opp inne i rommet, og bidrar derfor til en raskere opptørking av uønsket fukt. Løsningen er særlig egnet for bruk i hytter og fritidsboliger som står uoppvarmet i lengre perioder.

Når du vil bygge uten tett plast i vegger og tak, men i stedet ønsker en «pustende konstruksjon»
Trefiberisolasjon kan kombineres med en intelligent dampbrems som bidrar til en «pustende konstruksjon».

I bygg hvor det er ønskelig med god lydisolering
Nativo® Trefiberisolasjon har utmerkede lyddempende egenskaper. Trefiberisolasjon har myke fibre og består av mer masse (kg pr m3), som gjør at den absorberer og demper lyd veldig godt.

I bygg hvor det er ønskelig å bruke produkter som har SINTEF teknisk godkjenning
Nativo® Trefiberisolasjon har teknisk godkjenning fra SINTEF.

I bygg hvor man er opptatt av å bruke karbonlagrende produkter av fornybar råvare, og som kan gjenvinnes
Nativo® Trefiberisolasjon er i all hovedsak laget av tre, som er en naturlig og fornybar råvare. All flis vi bruker kommer fra et miljøsertifisert skogbruk, som betyr at skogen drives etter strenge regler. Trefiberisolasjon bidrar til et lavt CO2-utslipp, da den lagrer karbon gjennom livsløpet.

Hunton Nativo Trefiberisolasjon Plater skal sorteres som trevirke på nærmeste miljøstasjon eller godkjente avfallsmottak der trevirke kan gjenvinnes. Nativo Trefiberisolasjon har avfallskode 030105 / 170201. Avkapp eller rest kan også returneres til Huntons fabrikk på Gjøvik.

Krav for godkjent retur:
• Sekken må kun inneholde rent og tørt avkapp eller rest, med trefiberisolasjon levert av
Hunton Fiber AS
• Blanke plastsekker må benyttes
• Frakt betales av avsender og sendes til vår adresse på Skjerven
(Hunton Isolasjon AS, Brennbakkveien 15, 2822 Bybrua).

Dersom du har hele pakker Nativo Trefiberisolasjon igjen til overs, vil vi be deg om å kontakte ditt utsalgsted eller byggevareforhandler.

Har du spørsmål om bruksområder, montering eller dokumentasjon?
Ta gjerne kontakt med oss.