Løser miljøutfordringer med trefiberisolasjon i Lett-Tak Wood

Publisert: 6. november 2023    

Os kommune har sammen med Folldal, Alvdal, Tynset og Tolga vedtatt en ny klima- og energiplan som stiller strenge krav til klimabelastning og andelen tre i bygg. Da Os Helsehus skulle bygges ble løsningen et helt nytt takelement isolert med trefiber.

Sammen står man sterkere, og med det som utgangspunkt har kommunene Folldal, Alvdal, Rendalen, Tynset, Tolga og Os gått sammen om en ny klima- og energiplan for perioden 2023-2030. Byggingen av Os Helsehus spiller en sentral rolle i denne planen.


Hva er Lett tak Wood?

Lett tak Wood er et trebasert takelement som gir lavt CO2-avtrykk, er demonterbart og gjenbrukbart, og tilnærmet 100% resirkulerbart. Takelementet leveres med lave U-verdier, hvilket betyr at det isolerer svært godt og bidrar til lavt energiforbruk.

Bærekraft i anbudsbeskrivelsen

Bærekraft var en nøkkelfaktor i anbudsbeskrivelsen da Os Helsehus skulle bygges, og andel tre i konstruksjoner og isolasjon var vektet med 20%. For å møte miljøkravene utviklet Lett-Tak Systemer AS det nye takelementet Lett-Tak Wood, produsert med Metsä Woods Kerto LVL og isolert med trefiberisolasjon.

– Hunton Nativo® Trefiberisolasjon ble valgt på grunn av at produktet har en lav klimabelastning og binder opp klimagasser i hele produktets levetid, sier Simen Gulbrandsen, salgsansvarlig Norge Lett-Tak Systemer AS.

Foto: Lett-Tak Systemer AS

–  Energiforbruket er optimalisert gjennom effektiv isolering, og både helsehuset, kommunehuset og delvis sykehjemmet vil bli selvforsynte med fornybar energi. Taket får en U-verdi på 0,09 W/m2K, legger Gulbrandsen til.

Utviklingen av Lett-Tak Wood har tatt to år, og dette bygget er det første prosjektet hvor takelementet benyttes.

Er du interessert? Ta kontakt eller les mer på Lett tak sine hjemmesider her.