Mange grunner til å velge trefiber­isolasjon

Materialvalgene som er viktige både for de som skal bygge, og de som skal bo.

Katt ligger oppå radiator og varmer seg

Sammenlignet med for ti år siden opplever vi nå at norske boligeiere har flere formeninger om valg av byggematerialer enn før. Valgene tas i tett dialog med byggmester eller håndverker, som er blitt vant til å møte kunder med mye kunnskap om hva som bør inn i deres bygg og boliger.

– Vi har lagt merke til at huseierne i dag er mer engasjert i hvilke byggematerialer som brukes når de skal bygge eller renovere bolig sett i sammenlikning til 10 år tilbake, sier Thomas Løkken, teknisk sjef hos Hunton Fiber.

– At trefiberisolasjon i all hovedsak er basert på et fornybart råstoff, og at den er god på lyddemping og fukthåndtering betyr mye for de mest bevisste.

Ved bygging eller renovering bør energimerking være i fokus.

– Den største klimatyven i boligen er varmetap. Vår trefiberisolasjon har gode isolerende egenskaper, og er et trebasert alternativ for å isolere en bolig, forteller Løkken.

– Å etterisolere hever energiklassen på boligen din og sparer deg samtidig for utgifter til fyring. Isolerer du med trefiber velger du i tillegg et trebasert alternativ som lagrer karbon, forklarer Løkken.

Dette er bare èn av fordelene.

Flere gode grunner til hvorfor du bør velge trefiberisolasjon

Bidrar til et lavt klimafotavtrykk

Flisen vi bruker kommer fra et 100% PEFC-sertifisert skogbruk som betyr at skogen drives etter strenge regler. Trefiberisolasjon bidrar til et lavt klimafotavtrykk da den lagrer karbon hele produktets levetid.

Demper lyd ekstra godt

Isolasjonen har ekstra gode lyddempende egenskaper. Trefiberisolasjon er produsert av granflis som har myke fibre og består av mer masse (kg) per kubikkmeter. Dette gjør at trefiberisolasjon absorberer og demper lyd svært godt både mellom rom og bjelkelag.

Hygroskopiske egenskaper

Nativo® Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet.

God varmelagringsevne

Trefiberens termiske masse gjør at isolasjonen har en god varmelagringskapasitet.

Formstabil og synker ikke

Trefiberisolasjon er formstabil og synker ikke sammen, grunnet høy tetthet og stivhet. Trefiberens naturlige evne til å redusere luftbevegelser i isolasjonen gir god tetting i kriker og kroker, som rundt vinduer og stenderverk.

Produsert med fornybar energi

Huntons trefiberisolasjon produseres på Gjøvik av avkapp og flis levert av lokale og miljøsertifiserte sagbruk. Der fremstilles den av moderne maskiner som benytter fornybar energi, som bidrar til et lavere klimagassutslipp i produksjonen.

Raskt og kostnadseffektivt

Trefiberisolering kan spare verdifull arbeidstid. For eksempel kan man på et åpent loft fylle opp til 1000 kvadratmeter per dag med Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst. Dette er dobbelt så raskt som isolering gjort for hånd. Blåseisolering utføres av Huntons  deres sertifiserte partnere.

Framtidsvalget

Hunton produserer trefiber av norsk granflis fra et PEFC-sertifisert skogbruk, der skogen drives etter strenge regler og gjenplantingsprogrammer sikrer at skogen fortsetter å vokse.

Les mer om Nativo trefiberisolasjon på disse lenkene: