Mange grunner til å velge trefiber­isolasjon

Materialvalgene som er viktige både for de som skal bygge, og de som skal bo.

Katt ligger oppå radiator og varmer seg

Sammenlignet med for ti år siden opplever vi nå at norske boligeiere har flere formeninger om valg av byggematerialer enn før. Valgene tas i tett dialog med byggmester eller håndverker, som er blitt vant til å møte kunder med mye kunnskap om hva som bør inn i deres bygg og boliger.

– Vi har lagt merke til at huseierne i dag er mer engasjert i hvilke byggematerialer som brukes når de skal bygge eller renovere bolig sett i sammenlikning til 10 år tilbake, sier Thomas Løkken, teknisk sjef hos Hunton Fiber.

– At trefiberisolasjon i all hovedsak er basert på et naturlig og fornybart råstoff, og at den er god på lyddemping og fukthåndtering betyr mye for de mest bevisste.

Ved bygging eller renovering bør energimerking være i fokus.

– Den største klimatyven i boligen er varmetap. Vår trefiberisolasjon har gode isolerende egenskaper, og er et trebasert alternativ for å isolere en bolig. Trefiberisolasjon, som trevirke generelt, binder karbon gjennom hele livsløpet og bidrar dermed til å redusere utslipp av CO₂ så lenge det er i bruk, forteller Løkken.

– Å etterisolere hever energiklassen på boligen din og sparer deg samtidig for utgifter til fyring. Isolerer du med trefiber velger du i tillegg et trebasert alternativ, forklarer Løkken.

Dette er bare èn av fordelene.

Ytterligere åtte gode grunner til hvorfor du bør velge trefiberisolasjon

Hygroskopiske egenskaper

Nativo® Trefiberisolasjon har hygroskopiske egenskaper, som betyr at den opptar og avgir fukt avhengig av luftens relative fuktighet.

God varmelagringsevne

Trefiberens termiske masse gjør at isolasjonen har en god varmelagringskapasitet.

Lyddempende

Isolasjonen har gode lyddempende egenskaper. Trefiberisolasjon er produsert av granflis som har myke fibre og består av mer masse (kg) per kubikkmeter. Dette gjør at trefiberisolasjon absorberer og demper lyd svært godt både mellom rom og bjelkelag.

Reduserer klimafotavtrykk

Skogen binder CO₂ gjennom fotosyntesen, og trærne bidrar til å ta CO₂ ut av atmosfæren og lagre karbondelen som biomasse. Trefiberisolasjon lagrer karbon gjennom hele livsløpet, og bidrar slik til et redusert klimafotavtrykk.

Formstabil og synker ikke

Trefiberisolasjon er formstabil og synker ikke sammen, grunnet høy tetthet og stivhet. Trefiberens naturlige evne til å redusere luftbevegelser i isolasjonen gir god tetting i kriker og kroker, som rundt vinduer og stenderverk.

Produsert med fornybar energi

Huntons trefiberisolasjon produseres på Gjøvik av avkapp og flis levert av lokale og miljøsertifiserte sagbruk. Der fremstilles den av moderne maskiner som benytter fornybar energi, som bidrar til et lavere klimagassutslipp i produksjonen.

Raskt og kostnadseffektivt

Trefiberisolering kan spare verdifull arbeidstid. For eksempel kan man på et åpent loft fylle opp til 1000 kvadratmeter per dag med Nativo® Trefiberisolasjon Innblåst. Dette er dobbelt så raskt som isolering gjort for hånd. Blåseisolering utføres av Huntons  deres sertifiserte partnere.

Fremtidsrettet valg

For hvert tre som hugges ned, plantes et nytt tre for å videreføre naturens kretsløp. Når du velger tre, tar du et bevisst, grønt valg om å verne om naturen og støtte opp om norsk industri.

Les mer om Nativo trefiberisolasjon på disse lenkene: