Hvordan oppnå god trinnlyd­isolasjon i trebjelkelag?

Flere opplever trinnlyd fra naboen som svært plagsomt. For å unngå uønsket støy anbefaler SINTEF å inkludere lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz i lette etasjeskillere.

I en undersøkelse om lydforhold på oppdrag fra Direktoratet for byggkvalitet sier halvparten av deltakerne i undersøkelsen at de er plaget av støy i og utenfor boligen. SINTEF gjennomførte undersøkelsen sammen med Transportøkonomisk institutt (TØI) og Multiconsult i 2016.

– Et noe overraskende funn i undersøkelsen, er at trinnlyd fra naboer i etasjen over oppleves like plagsomt som støy fra utendørs trafikk, sier seniorforsker i SINTEF Community, Sigurd Hveem.

– Et annet funn er at det først er samsvar mellom måleverdi for trinnlydisolasjon og opplevd lydisolasjon for lette trebjelkelag når man i måleverdien inkluderer måleområdet ned til 50 Hz, det vil si det som vi her definerer som lavfrekvensområdet.

– En av konklusjonene i undersøkelsen er at problemet med støy er spesielt uttalt for etasjeskillere med lette bjelkelag. Opplevd støy var lavfrekvente lyder fra naboen, som «dunk-dunk» i forbindelse med gangtrafikk, forklarer Hveem.

I Byggforskserien 522.511, Lydisolerende etasjeskillere med trebjelkelag i boliger (sist revidert i februar 2017), anbefaler SINTEF bruk av 36 mm. porøs trefiberplate mot trinnlyd og lavfrekvent støy. Her vises komplette løsninger med 36mm porøs trefiberplate, som tilfredsstiller lydkrav når trebjelkelag benyttes som etasjeskiller mellom boenheter.

Seniorforsker i Sintef Byggforsk, Sigurd Hveem.

– Vi har gjort flere undersøkelser i samarbeid med SINTEF, og har videreutviklet trinnlydplaten fra Hunton siden 90-tallet. Hunton Silencio Trinnlydplate er en porøs trefiberplate med gode lyddempingsverdier i lavfrekvensområdet, samtidig som bæreevnen er god for parkett og plategulv. Det vil si at platen bidrar til å redusere lavfrekvent støy som trinnlyd, i kombinasjon med blant annet riktig stivhet på bjelkelag, gode bæresystemer og to lag med gips på ytter- og bærevegger, forklarer Thomas Løkken, som er teknisk sjef i Hunton.

Anbefaler å innføre lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hertz

Frekvensområdet for å bedømme lydisolasjon er 100 Hz – 3150 Hz, gitt i byggteknisk forskrift (TEK17). I siste utgave av NS 8175:2012 (Lydforhold i bygninger – Lydklasser for ulike bygningstyper) og i Byggforskserien fra SINTEF anbefales det å inkludere lavfrekvensbedømmelsen ned til 50 Hertz, nettopp fordi det er mer i samsvar med det folk opplevelser som plagsom støy fra naboene. Foreløpig er det utgaven av NS 8175 fra 2012 som fortsatt er tilknyttet byggteknisk forskrift (TEK17). Her er lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz bare en anbefaling.

– Det er viktig at hele byggebransjen forsøker å bidra til en endring slik at grenseverdiene i NS 8175:2019 blir gjeldende. Det er ingen i verdikjeden som er tjent med at det leveres en etasjeskiller som ikke tilfredsstiller lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz, fordi undersøkelsen fra 2016 viser at dette ikke er tilfredsstillende for brukerne og fører til dels sterke klager, sier Hveem.

Slik sikrer du mindre støy

Hunton Silencio Trinnlydplate kan benyttes som underlag på gulv med parkett, spon og heltre både på tunge dekker og trebjelkelag. Flytende gulv på dempesjikt av Hunton Silencio Trinnlydplate reduserer trinnlydoverføringen effektivt. For lette trebjelkelag vil det normalt også være nødvendig med en ekstra gipsplate eller lignende på trinnlydplaten i tillegg til en lydhimling, det vil si for eksempel to lag gipsplater montert i et elastisk bæresystem av lyskinner eller lydbøyler.

 

– Mye av lydoverføringen i lette trehus i flere etasjer går gjennom selve gulvet, men lydoverføringen utenom etasjeskilleren er ofte betydelig. Det er derfor viktig å også ha gode systemer for redusert lydoverføring fra bærevegger og yttervegger, sier Hveem, som får støtte fra Løkken.

Anvisningene i Byggforskserien viser løsninger som også begrenser lydoverføringen via tilstøtende bygningsdeler.

Fordeler med Hunton Silencio Trinnlydplate:

  • Bidrar til god trinnlydsdemping
  • Platene er enkle å håndtere og montere, trenger ikke kantavstivning
  • Produktet har SINTEF Teknisk Godkjenning.
  • Platene er hovedsakelig laget av trefiber som er en fornybar råvare. Treet som anvendes kommer fra PEFC™-sertifisert skog