Haug med trefilser

Alle gode ting er tre

Treflis er Huntons viktigste råstoff. Flisen vi bruker kommer fra grantrær som har vokst seg store og kraftige i skogen gjennom mange år.

Tømmerstokkene bearbeides av sagbrukene, som utnytter dem maksimalt. Den største delen av stokken blir til trelast, og den ytterste delen blir til flis. Denne flisen leveres til våre fabrikker hvor den defibreres til trefiber.

Av trefiber lager vi byggematerialer, som trefiberisolasjon, vindsperrer og trinnlydsplater. Slik blir våre produkter laget av en naturlig og fornybar råvare som hele tiden lagrer karbon.

Treets gode egenskaper gagner både miljø, samfunn og mennesker. Våre byggematerialer laget av tre beskytter boligen din mot kulde, vind og lyd.

Det er derfor vi mener at alle gode ting er tre.

Hunton Nativo® Trefiberisolasjon beskytter mot kulde

Mer info om Hunton Nativo

Hunton Vindtett™ Plus beskytter mot vind

Mer info om Hunton Vindtett

Hunton Silencio® beskytter mot lyd

Mer info Om Hunton Silencio

Derfor er trefiberbaserte byggematerialer et smart valg

Byggematerialer av tre vet å gjøre nytte for seg på måter som kommer både byggene og oss mennesker til gode.

Tre om den nasjonale betydningen av tre

Statsministeren, NHO-direktøren og fylkesmannen er samstemte: Bærekraftig trebasert industriproduksjon i Innlandet gjør Norge mindre avhengig av oljeinntekter i fremtiden.

Stor tro på fremtiden til tre

Materialer av tre reduserer klimabelastningen, og gir helsegevinster.

I bresjen for en miljøfokusert byggebransje

Materialvalgene i byggebransjen er svært viktige om Norge skal redusere sine utslipp av klimagasser.

Hvorfor du bør velge vegger av tre

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom bruk av trematerialer og menneskers psykiske og fysiske helse.

Grantreets unike og klimasmarte egenskaper

Grantrærne spiller en viktig rolle når byggenæringen skal bidra til å redusere klimagassutslippene.