Hunton Silencio®

Hunton Silencio® beskytter mot lyd. De porøse trefiberplatene har fantastiske egenskaper som demper luftlyd og trinnlyd mellom leiligheter eller mellom egen bodel og utleiedel i et bygg. Platene fås som en ren trinnlydsplate, Hunton Silencio® Trinnlydsplate, og forberedt for vannbåren gulvvarme med utfreste spor for vannrør, Hunton Silencio® Thermo. Trefiberplatene monteres uten kantavstivning som underlag for gulv som parkett og laminat.