Hunton Silencio®

Hunton Silencio® beskytter mot lyd. De porøse trefiberplatene har fantastiske egenskaper som demper trinnlyd mellom leiligheter eller mellom egen bodel og utleiedel i et bygg. Platene fås som en ren trinnlydplate, Hunton Silencio® Trinnlydplate, og forberedt for vannbåren gulvvarme med utfreste spor for vannrør, Hunton Silencio® Thermo. Trefiberplatene monteres uten kantavstivning som underlag for gulv som parkett og laminat.

Hunton Silencio® i lette etasjeskillere

Når man skal bygge boenheter med lette etasjeskillere må man forholde seg til lydkravene i byggeteknisk forskrift. Trefiberplaten Hunton Silencio® Trinnlydplate reduserer trinnlyd i trebjelkelag.

Følger du Huntons anbefalte løsning oppnår du god C-korreksjon ned til 50 Hz, slik at støy fra naboene ikke blir et problem.

Hvordan oppnå god trinnlyd­isolasjon i trebjelkelag?

Flere opplever trinnlyd fra naboen som svært plagsomt. For å unngå uønsket støy anbefaler SINTEF å inkludere lavfrekvensbedømmelse ned til 50 Hz i lette etasjeskillere.

Trefiber gir støyreduksjon i lette etasjeskillere

Vi bor stadig tettere og flere i høyden, men ønsker likevel ikke å høre naboen. For Svein-Erik Koester i Fixit AS er løsningen på dette å bruke Hunton Silencio® Trinnlydplate i etasjeskillerne for å tilfredsstille bransjekravene til støy.

Arkitektens guide til lette etasje­skillere

Lette etasjeskillere brukes i mange typer bygg, også i boligbygg med flere boenheter. Her deler arkitekt Henning Kongshavn Frønsdal deler sine råd om lette etasjeskillere i boligbygg med lydkrav.

Hunton Silencio Thermo bidrar til stille, lune hjem og varme gulv

Hunton Silencio® Thermo kombinerer lydisolering og vannbåren varme. Trinnlydsplaten er i all hovedsak er lagd av trefiber, en fornybar råvare som bidrar til god lydisolering kombinert med god komfort for beboerne.